Informacja o przestrzeganiu zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych

Przypominamy mieszkańcom w szczególności tym, którzy zadeklarowali chęć selektywnego zbierania odpadów komunalnych o obowiązku prawidłowej segregacji odpadów. W celu dokonania  prawidłowej segregacji odpadów została opracowana ulotka, która jest dostępna w Urzędzie Gminy oraz w zakładce gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Ulotki takie zostaną również doręczone mieszkańcom przez Firmę PZOM Strach przy odbiorach odpadów komunalnych  w miesiącu czerwcu br. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę odbierającą odpady tj. PZOM Strach odpady nie są odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania o czym na bieżąco jest informowany właściciel nieruchomości (jeżeli jest obecny w czasie odbioru). Na posesji zostawiany jest protokół złej segregacji a kopia protokołu przekazywana jest  do urzędu gminy celem wyciągnięcia konsekwencji wobec właściciela nieruchomości. Jeżeli taka sytuacja będzie się powtarzać Gmina będzie zobowiązana właścicielowi nieruchomości naliczyć wyższą opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów tak jak za odpady niesegregowane.

 

Zwracamy się z prośbą aby mieszkańcy wykorzystywali worki kolorowe do prawidłowej segregacji odpadów zgodnie z ich przeznaczeniem  a w pojemniku na popiół był tylko i wyłącznie popiół wówczas nie będzie problemu z odbiorem odpadów. Zgodnie z obowiązującym prawem Gmina jest zobowiązana do ograniczenia masy odpadów komunalnych kierowanych na wysypisko. Możemy to osiągnąć między innymi poprzez prawidłową segregację  „u źródła” czyli w naszych domach. Niestety, jeżeli nie zaczniemy odpowiednio segregować odpadów i nie uzyskamy odpowiednich poziomów recyklingu na gminę zostanie nałożona kara finansowa co może skutkować zmianą stawki opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

 

W 2015r. Gmina Mykanów osiągnęła poziom recyklingu w wysokości  18,36% przy wymaganym 16% a w 2020 roku  musimy osiągnąć poziom 50%. Mamy nadzieję, że dobra współpraca naszych mieszkańców z Firmą PZOM Strach i Urzędem Gminy przyczyni się do poprawy  zasad prawidłowej segregacji odpadów i osiągniemy wymagane prawem odpowiednie poziomy recyklingu papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali w latach następnych.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać  osobiście w Urzędzie Gminy w Mykanowie pok. Nr 3 bud. ”B” lub pod numerem telefonu 34 328 80 19 wew. 34 e-mail: j.kata(at)mykanow.pl oraz w firmie PZOM Strach tel. 34 328 29 93 wew. 26.

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 09:52, 3 czerwca 2016

Kategorie: Aktualności