Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych

W dniach od 15 do 30 października 2015 prowadzone zostały  konsultacje społeczne z mieszkańcami Gminy Mykanów oraz z organizacjami pozarządowymi w sprawie projektu uchwały w sprawie przyjęcia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Mykanów

Wójt Gminy informuje że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Wobec powyższego projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady gminy Mykanów na najbliższym jej posiedzeniu.

 

Dariusz Pomada Wójt Gminy Mykanów

 

 

 

Data opublikowania: 11:04, 10 listopada 2015

Kategorie: Aktualności