Informacja o przeprowadzonych konsultacjach społecznych

Informacja o wynikach konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 6 do 14 lipca 2017r. dotyczących zmiany uchwały nr 221/XXV/2016 z dnia 22.11.2016 w/s zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Mykanów .

Wójt Gminy informuje że w wyniku konsultacji w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi . Wobec powyższego projekt uchwały został przekazany pod obrady Rady Gminy Mykanów na najbliższe posiedzenie.

Data opublikowania: 13:22, 20 lipca 2017

Kategorie: Aktualności