Informacja o przebiegu konsultacji społecznych

W wyniku konsultacji społecznych przeprowadzonych w dniach od 14 października do 30 października 2015 dotyczących Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016.

Wójt Gminy informuje że w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi. Wobec powyższego projekt programu zostaje przekazany pod obrady Rady gminy Mykanów na najbliższym jej posiedzeniu.

 

Dariusz Pomada Wójt Gminy Mykanów

Data opublikowania: 10:47, 10 listopada 2015

Kategorie: Aktualności