Informacja Komisarza Wyborczego z dnia 13 maja 2024r.

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu powołania w gminie Mykanów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024 r., Komisarz Wyborczy w Częstochowie I informuje, co następuje:

§ 1.

Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów do dnia 14 maja 2024 r. do godz. 13:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie do niżej wymienionych komisji wyborczych:

– Nr 1, w liczbie 1,

– Nr 2, w liczbie 1,

– Nr 4, w liczbie 1,

– Nr 5, w liczbie 1,

– Nr 6, w liczbie 1.

§ 2.

W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w § 1, członków komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1, które odbędzie się w dniu 15 maja 2024 r. o godz. 08:30 w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie.

§ 3

W dniu 15 maja 2024 r. o godz. 08:00 w siedzibie Urzędu Gminy w Mykanowie odbędzie się także losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 2 Kodeksu wyborczego, w niżej wymienionych komisjach wyborczych:

– Nr 17

– Nr 19,

§ 4

Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

 

Komisarz Wyborczy

w Częstochowie I

Lidia Dudek

Data opublikowania: 15:28, 13 maja 2024

Kategorie: Aktualności