Informacja dotycząca zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej w Wierzchowisku

Na podstawie dwóch  opinii sanitarnych wydanych przez Państwowy Inspektorat Sanitarny w Częstochowie  z dnia  12 i 14 października 2020r. w sprawie przejścia z systemu nauczania stacjonarnego na zdalny w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Wierzchowisku,  podjęto następujące decyzje o zdalnym nauczaniu:

kl. 1 a i b do  18.10.2020r.  
kl. 2 do 19.10.2020r.
kl. 3 do 18.10.2020r.  
kl. 4 do 17.10.2020r.  
kl. 5 do 17.10.2020r
kl.  6 do  15.10.2020r. (piątek)
kl.  7 do  19.10.2020r.
kl.  8 do  18.10.2020r.

W piątek 16.10.2020r.  uczniowie klasy 6 wracają do nauki stacjonarnej. Natomiast pozostałe klasy 19.10.2020 r. (poniedziałek)  i  20.10.2020 r. (wtorek).

Z poważaniem 
Katarzyna Dąbrowska
p.o. dyr. ZSP w Wierzchowisku

Data opublikowania: 11:51, 15 października 2020

Kategorie: Aktualności