Informacja dotycząca zakupu węgla!

Informujemy, że wnioski o zakup węgla należy składać na stronie www.pgg.pl, transport węgla mieszkańcy organizują we własnym zakresie. Urząd Gminy w Mykanowie nie bierze udziału w procesie zakupu węgla. Mieszkańcy, którzy złożyli w Urzędzie Gminy deklarację dotyczącą źródeł ciepła i źródeł spalania paliw (CEEB) mogą uzyskać potwierdzenie złożenia deklaracji w siedzibie Urzędu Gminy w Biurze Obsługi Interesanta, budynek A, niski parter.

Osoby, które składały deklarację poprzez profil zaufany lub e-dowód bezpośrednio na stronie www.zone.gunb.gov.pl potwierdzenie złożenia deklaracji powinny wygenerować z systemu CEEB.

Uzyskanie potwierdzenia jest konieczne przy zakupie węgla.

Data opublikowania: 12:59, 23 maja 2022

Kategorie: Aktualności