INFORMACJA DOTYCZĄCA ZAKUPU WĘGLA

Od dnia 8 listopada 2022r. Urząd Gminy w Mykanowie przyjmuje wnioski w sprawie preferencyjnego zakupu paliwa stałego.
Dotychczasowe zgłoszenia zapotrzebowania na opał służyły do wstępnego rozeznania potrzeb.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r., poz. 2236) do końca roku 2022 opał mogą nabyć osoby, które dotychczas nie zakupiły go w ilości minimum 1,5 tony po cenach poniżej 2000zł i przysługuje im prawo do dodatku węglowego.
Wnioski można wypełnić w Biurze Obsługi Interesanta lub pobrać ze strony internetowej gminy.
Do wniosku należy załączyć potwierdzenie dokonania przedpłaty za opał w kwocie 2000zł za tonę. Powyższa opłata nie obejmuje kosztów transportu ze składu opału zlokalizowanego na terenie gminy do odbiorcy. Opłatę za transport pobierze skład opału.

Wójt Gminy Mykanów
Dariusz Pomada
 

Data opublikowania: 15:47, 7 listopada 2022

Kategorie: Aktualności