Informacja dotycząca składania wniosków na zajęcie pasa drogowego – handel sezonowy

Informujemy, że od dnia 01 sierpnia 2022r. można składać wnioski o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego dróg gminnych w celu handlu sezonowego ( sprzedaż zniczy i kwiatów przy cmentarzu ), w miesiącach październik – listopad bieżącego roku. Ostateczny termin składania wniosków powinien nastąpić nie później niż dwa tygodnie przed planowanym terminem zajęcia pasa drogowego.

Druk wniosku można pobrać na stronie internetowej Urzędu Gminy Mykanów pod adresem https://mykanow.pl/dla-interesanta/ lub w siedzibie tut. Urzędu, tj. Mykanów, ul. Samorządowa 1, budynek B, pokój nr 5. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem: (34) 328 80 19 wew. 32

Data opublikowania: 15:25, 30 czerwca 2022

Kategorie: Aktualności