Informacja dotycząca deklaracji źródeł ciepła i spalania paliw

Do 30 czerwca 2022 roku każdy właściciel lub zarządca budynku mieszkalnego lub/i niemieszkalnego (szklarnie, tunele foliowe, budynki gospodarcze, garaże, kościoły, budynki handlowo-usługowe), w który znajduje się źródło ciepła ma obowiązek złożenia deklaracji źródła ciepła i źródeł spalania paliw.

Deklaracje można składać :

-drogą elektroniczną za pomocą profilu zaufanego, podpisu kwalifikowanego lub e-dowodu na stronnie www.zone.gunb.gov.pl 

– w formie papierowej osobiście w Urzędzie Gminy Mykanów (Biuro Obsługi Interesanta) lub pocztą na adres Urzędu Gminy.

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy lub pod numerem telefonu (34)3288019 wew. 34 lub 47

CEEB dla sotysów – pdf

Data opublikowania: 11:53, 18 maja 2022

Kategorie: Aktualności