Informacja dla przedsiębiorców odbierających odpady komunalne

1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością  regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca zamierzający odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Mykanów  jest obowiązany do uzyskania  wpisu do rejestru działalności regulowanej w gminie. Wpisu do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r posiadają zezwolenie Wójta Gminy Mykanów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości  mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych  bez wpisu do rejestru działalności regulowanej w terminie do dnia 31 grudnia 2012 r

W dziale dla Interesanta można znaleźć Wniosek przedsiębiorcy o wpis do rejestru działalności regulowanej oraz oświadczenie do tego wniosku

Data opublikowania: 09:08, 6 marca 2012

Kategorie: Aktualności