Informacja dla producentów rolnych w sprawie zasad szacowania strat powstałych w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (susza)

W roku bieżącym szacowanie szkód powstałych w gospodarstwach rolnych spowodowanych przez suszę odbywać się będzie albo jak w roku ubiegłym za pośrednictwem aplikacji suszowej na zasadzie „zgłoś szkodę rolniczą” albo przy udziale aplikacji suszowej wraz z jednoczesnym szacowaniem przez komisje na wniosek złożony przez producenta rolnego w terminie pozwalającym na ich oszacowanie. Szacowanie strat przez komisje będzie opcjonalne.
 Mając na uwadze ww. propozycje, zwracam szczególną uwagę na to, że w dalszym ciągu podstawowym obowiązkiem rolnika jest złożenie wniosku o szacowanie szkód w aplikacji suszowej.
Wszelkie informacje dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Linki do rozporządzeń dotyczących ARiMR oraz aplikacji suszowej znajdują się poniżej:
W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości należy kontaktować się z pracownikiem tutejszego Urzędu – osoby do kontaktu Agnieszka Niedzielska pod nr telefonu: 34 328 80 19 wew. 33

  • akty prawne:

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200001009
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20150000187

  • aplikacja suszowa:

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign

  • niekorzystne zjawiska atmosferyczne:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne2
 

Data opublikowania: 11:37, 24 lipca 2023

Kategorie: Aktualności