Informacja dla poszkodowanych w wyniku huraganu i gradobicia

 

Informacja dla mieszkańców miejscowości: Nowy Broniszew, Stary Broniszew oraz Lubojna poszkodowanych w wyniku gradobicia i huraganu:

W związku z gradobiciem oraz huraganem, które miały miejsce w dniu 11 lipca 2016 roku w miejscowościach: Nowy Broniszew, Stary Broniszew oraz Lubojna, proszę wszystkich mieszkańców o zgłaszanie szkód jakie mogły wystąpić w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych w/w  niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi – do Urzędu Gminy w Mykanowie w terminie do dnia 25 lipca 2016 roku.

 

 

Zgłaszać należy zarówno szkody w uprawach polowych jak też w tunelach foliowych, szklarniach oraz  budynkach gospodarczych związanych z produkcją rolną. W zgłoszeniu szkód należy podać wszystkie uprawy posiadane w gospodarstwie (również te, w których szkody nie wystąpiły). Zgodnie z ustalonymi zasadami szacowania szkód, wysokość strat w gospodarstwie będzie liczona w stosunku do całej produkcji danego gospodarstwa, tak  roślinnej jak i zwierzęcej.

 

Po otrzymaniu pisemnego zgłoszenia od rolnika, gminna komisja powołana przez Wojewodę Śląskiego dokona szacowania strat bezpośrednio w gospodarstwie rolnym dotkniętym klęską gradobicia lub huraganu. W przypadku stwierdzenia szkód wynoszących powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej, lub w wysokości powyżej 1050 zł w środkach trwałych, producenci rolni będą mogli ubiegać się  w ramach obowiązujących przepisów o:

  • kredyt preferencyjny zarówno obrotowy jak i na odtworzenie środków trwałych,
  • pomoc  w postaci umorzenia lub odroczenia w płatnościach składek KRUS,
  • ulg w czynszu na rzecz ANR,
  • ulg w podatku rolnym.                                                                                        

Minister Rolnictwa i Rowzoju Wsi może podjąć decyzję o możliwości uruchomienia dodatkowej pomocy dla szczególnie poszkodowanych rolników.

Druk zgłoszenia szkód  można otrzymać u sołtysa, a także w Urzędzie Gminy (budynek „B” pok. Nr 1 – rolnictwo lub w biurze podawczym) albo pobrać ze strony internetowej: www.mykanow.pl.

Wiecej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Mykanów pod numerem telefonu 34 3288019 w. 33,

Druk zgłoszenia szkody
Informacja o sposobie postępowania przez rolników poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

 

Data opublikowania: 11:13, 19 lipca 2016

Kategorie: Aktualności