Informacja dla podatników

W najbliższym czasie sołtysi będą roznosić nakazy podatkowe na 2016 r. W związku ze zmianą przepisów zmienią się zasady płacenia podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Jeżeli łączna kwota zobowiązania podatkowego (na cały rok) nie przekracza 100 zł, to całość należy zapłacić jednorazowo w marcu, tj. w terminie płatności pierwszej raty. Zobowiązanie powyżej 100 zł będzie dzielone na cztery raty, tak jak dotychczas. Osoba,  której łączny wymiar podatku  nie przekracza  6,10 zł jest zwolniona z zapłaty i nie otrzyma nakazu płatniczego w 2016 r. 

Data opublikowania: 11:11, 18 lutego 2016

Kategorie: Aktualności