Informacja dla mieszkańców w zakresie odbioru odpadów biodegradowalnych

Mieszkańcy, od których firma PZOM STRACH nie odebrała odpadów biodegradowalnych w listopadzie b.r. proszeni są o zgłoszenie tego faktu poprzez wypełnienie  poniższego oświadczenia  i przesłanie go drogą elektroniczną na adres: bok@mykanow.pl.

Złożenie oświadczenia będzie informacją dla urzędu o konieczności odebrania odpadów z nieruchomości. Jednocześnie informujemy, że limitowany odbiór odpadów biodegradowalnych wprowadzony przez firmę PZOM Strach w listopadzie b.r. jest niezgodny z umową zawartą pomiędzy Gminą Mykanów a firmą PZOM Strach.

Zgodnie z umową, jeżeli firma PZOM Strach nie odbierze odpadów biodegradowalnych  do 30 listopada to gmina zleci wykonawstwo zastępcze na odbiór odpadów biodegradowalnych a kosztami obciąży firmę PZOM Strach. 

Oświadczenie

Oświadczenie w wersji edytowalnej

Data opublikowania: 14:13, 26 listopada 2018

Kategorie: Aktualności