Informacja!

Informujemy, że możliwe jest podłączenie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wierzchowisko, ul.Działkowa, Nowa, Spadowa, Prosta, Księżycowa, Wesoła, Miła, Cicha, Spacerowa, Gwiezdna, Lazurowa.

Obowiązuje procedura uproszczona,  termin uprawniający do podłączenia w trybie uproszczonym nie może przekroczyć roku od odbioru sieci kanalizacji  sanitarnej w ulicy (do końca lipca 2024). Należy pobrać na BOK (Wodociągi Częstochowa ul. Jaskrowska 14/20) lub na stronie internetowej http://www.pwik.czest.pl dwa druki:

– Zgłoszenie zamiaru wykonania podłączenia instalacji wewnętrznej posesji do kanalizacji sanitarnej 

Do wniosku należy załączyć wypełnione przez właściciela posesji oświadczenie pb-5
o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Kontakt Bok tel. 34 3773307. 34 3773308

Przy wykonywaniu podłączenia należy umówić się na odbiór techniczny w Wodociągach Częstochowskich.

Przedstawiciele Wodociągów Częstochowskich powinni zobaczyć otwarty wykop.

Nie jest wymagana inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza.

Odpowiedzi na pytania związane z odbiorem technicznym można uzyskać pod nr telefonów:

34 3773213 i 34 3773205

Procedura uproszczona nie obowiązuje firm.Data opublikowania: 14:14, 24 sierpnia 2023

Kategorie: Aktualności