Inauguracyjna sesja nowo wybranej Rady Gminy Mykanów

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r  o samorządzie  gminnym  (t.j. Dz. U. 2018 poz. 994) Komisarz Wyborczy w Częstochowie zwołuje w  dniu 17 listopada 2018  r. (sobota) o godz. 10:00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Mykanowie I sesję nowo wybranej Rady Gminy  Mykanów   z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji przez najstarszego wiekiem radnego obecnego obecnego na sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze.
 3. Wręczenie Wójtowi zaświadczenia o wyborze.
 4. Złożenie ślubowania przez radnych.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta.
 6. Ustalenie porządku obrad.
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów.
 8. Przejęcie przez Przewodniczącego Rady Gminy Mykanów prowadzenie sesji od Radnego Seniora.
 9. Wybór Wiceprzewodniczących Rady Gminy Mykanów.
 10. Wolne wnioski.
 11. Zamknięcie obrad I sesji Rady Gminy Mykanów.

Data opublikowania: 14:28, 14 listopada 2018

Kategorie: Aktualności