II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników na 2019 rok

1 sierpnia 2019 roku rozpoczyna się II termin składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego dla rolników na 2019 rok.

  1. OBOWIĄZUJE NOWY WZÓR WNIOSKU !!!
  2. W 2019 roku stawka zwrotu do 1 litra wynosi 1 zł.
  3. Zmianie ulega także liczba litrów, które można odliczyć w ramach przysługującego rocznego limitu do 1 ha użytkowanego rolniczo gruntu. Obecnie wynosi ona 100 litrów do 1 ha.
  4. Kolejna zmiana dotyczy rolników, którzy hodują bydło !!!
    Mogą oni uzyskać w ramach przysługującego im rocznego limitu dodatkowo 30 zł
    do każdej jednej Dużej Jednostki Przeliczeniowej bydła – na podstawie zaświadczenia uzyskanego w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (niezbędne do złożenia wniosku).

Każdy, kto jest producentem rolnym – użytkownikiem, właścicielem, posiadaczem, dzierżawcą gospodarstwa rolnego, może uzyskać zwrot w wysokości 1 zł do każdego zakupionego przez siebie litra oleju napędowego
– w ramach określonego, przysługującego mu rocznego limitu – tj 100 litrów na 1 hektar użytkowanego gruntu.

Wnioski – wraz z załączonymi do nich fakturami lub kopiami faktur – należy składać do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów, w następującym terminie:

II tura: od 1 sierpnia do  2 września 2019 roku. (faktury za zakup oleju napędowego w okresie
od 1 lutego 2019 do 31 lipca 2019 roku)

Prosimy o szczególne zwrócenie uwagi na dane umieszczone na fakturze: Imię i nazwisko użytkownika, dokładny adres zamieszkania z ulicą, numerem domu, miejscowością oraz kodem pocztowym – taki sam jak podany we wniosku !!!

Faktury wystawiane na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych, mogą nie zawierać numeru identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy.

Druki wniosków dostępne są w pokoju nr 1 (budynek B – I piętro) jak również w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Mykanów (budynek A – niski parter) lub na stronie internetowej Urzędu Gminy pod adresem: www.mykanow.pl

Każdy rolnik we wniosku określa sposób wypłaty zwrotu: w gotówce lub na konto bankowe
Pieniądze zostaną wypłacone:

  • na konto bankowe – 31 października 2019 roku
  • w gotówce – w dniu 31 października 2019 roku w kasie Urzędu Gminy Mykanów

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2019 roku wynosi:

100 zł – zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 grudnia 2018 r.

Data opublikowania: 12:58, 16 lipca 2019

Kategorie: Aktualności