Historia Pieśnią Pisana – V Powiatowy Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej w Lubojnie

Wolności nie można tylko posiadać, ale trzeba ją stale zdobywać, tworzyć. Może ona być użyta dobrze, lub źle na służbę dobra prawdziwego lub pozornego” – Jan Paweł II

Słowa świętego Jana Pawła II zawsze, a szczególnie dziś są dla nas cennym drogowskazem jak korzystać z daru wolności.

V jubileuszowa edycja konkursu pieśni patriotycznej w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Lubojnie wspaniale wpisuje się w tegoroczne obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wśród wielu różnych inicjatyw krzewienie patriotyzmu poprzez poznanie niezwykle bogatego dziedzictwa kulturowego Polski jakim są pieśni patriotyczne zajmuje bardzo ważne miejsce. Należy jednak pamiętać, że radosne chwile, które dziś przeżywamy okupione są walką, krwią oraz łzami. Cóż piękniej o tym opowie jak nie pieśni, które towarzyszyły naszym rodakom podczas walki? Były dla nich pokrzepieniem, dumą i siłą.

Zaproszenia do konkursu rozesłano do 4 powiatów: częstochowskiego, lublinieckiego, myszkowskiego i kłobuckiego. Odpowiedź otrzymaliśmy z 25 placówek, co dało łączną liczbę 57 wykonawców, których przygotowywało 18 instruktorów i opiekunów.

Pierwszy etap konkursu – przesłuchania odbył się 6 listopada, wtedy to wyłoniono finalistów, którzy wzięli udział w uroczystym koncercie galowym 9 listopada.

Rywalizacja uczestników dobywała się w trzech kategoriach wiekowych: klasy I – III szkoły podstawowej, klasy IV- VI szkoły podstawowej, klasy VII – VIII szkoły podstawowej i III klasy gimnazjalne.

Patronat honorowy nad konkursem objęli: Starosta Powiatu Częstochowskiego i Wójt Gminy Mykanów, a także Bank Spółdzielczy w Mykanowie i Rada Rodziców ZSP w Lubojnie.

Zmagania uczestników oceniało jury w składzie: pan Grzegorz Papalski zastępca dyrektora Samorządowego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Częstochowie, pasjonat muzyki z wykształcenia i zamiłowania – przewodniczący, pani Ewa Osuchowska – kierownik Referatu Oświaty, Sportu Kultury i Zdrowia w Mykanowie, pani Paulina Kula- skrzypaczka, nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Częstochowie, pani Katarzyna Wrzalik – wokalistka.

Jury wyłoniło 22 finalistów konkursu we wszystkich trzech kategoriach.

Wyróżnienia otrzymali:

 • Daniel Rachwalik – Szkoła Podstawowa w Kłomicach
 • Oskar Kramarzyk – Szkoła Podstawowa w Hucie Starej B
 • Igor Szczepańczyk – Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie
 • Izabela Szulc – Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie
 • Natalia Ślusarczyk – Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadach
 • Bartosz Bąk – Szkoła Podstawowa w Kłomnicach

Laureatami w poszczególnych kategoriach zostali:

kategoria klas I-II:

 • miejsce I – Milena Bąk Szkoła Podstawowa w Kłomnicach
 • miejsce II – ex aequo Klaudia Bińczyk, Kacper Grobelak Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubojnie
 • miejsce III – Liwia Satalecka Prywatna Szkoła Podstawowa Sokrates w Częstochowie

kategoria klas IV- VI

 • miejsce I ex aequo – Marcelina Caban Szkoła Podstawowa w Nieradzie,
  Aleksandra Wers Gminny Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadach
 • miejsce II ex aequo – Aleksandra Zatoń Zespół Szkolno – Przedszkolny w Popowie,
  Nikola Zyskowska Szkoła Podstawowa w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubojnie
 • miejsce III ex aequo – Nela Kucharczyk Szkoła Podstawowa w Czarnym Lesie,
  Krzysztof Włodarczyk Szkoła Podstawowa nr 1 w Kłobucku

Kategoria klasy VII i VIII szkół podstawowych oraz III klasy gimnazjalne

 • miejsce I – Barbara Bocianowska Szkoła Podstawowa nr 31 w Częstochowie
 • miejsce II ex aequo – Laura Grabarczyk Szkoła Podstawowa w Zawadzie,
  Jakub Wójcik Szkoła Podstawowa w Poczesnej
 • miejsce III ex aequo – Sylwia Knop Szkoła Podstawowa nr 48 w Częstochowie,
  Klaudia Ujma Szkoła Podstawowa we Wrzosowej

GRAND PRIX- Julia Soboniak uczennica Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Lubojnie

Wszyscy laureaci wraz z opiekunami zostali zaproszeni na koncert galowy, który odbył się 9 listopada 2018 roku. Uroczystą Galę zaszczycili swoją obecnością również liczni mieszkańcy i zaproszeni goście, wśród których znaleźli się: pani Edyta Świerczewska – wizytator Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Częstochowie, pan Krzysztof Smela – Starosta Powiatu Częstochowskiego, radni powiatowi, panowie: Ignacy Palutek, Krzysztof Nabiałczyk i Adam Wochal , pan Dariusz Pomada – Wójt Gminy Mykanów, pan Włodzimierz Cichoń – przewodniczący Rady Gminy, radni gminni, pan Józef Szot Komendant Gminny OSP Gminy Mykanów, panowie Ryszard Kulik – Prezes i Janusz Woźniak Komendant OSP w Lubojnie, przedstawiciele Rady Rodziców ZSP w Lubojnie.

Podczas Gali zaprezentowali się laureaci w poszczególnych kategoriach. Występy młodych artystów dostarczyły zebranym niezapomnianych wrażeń i wielu wzruszeń oraz przyczyniły się z pewnością do popularyzacji utworów o tematyce patriotycznej. Poziom przygotowania uczestników z roku na rok wzrasta, o czym mówił w swoim wystąpieniu pan Grzegorz Papalski – przewodniczący jury.

Koncert stał się również okazją do zaprezentowania talentów uczniów szkoły oraz przedszkola w Lubojnie. Wystąpili uczniowie kl. I pod kierunkiem pani Izabeli Kuty, którzy wykonali taniec z flagami oraz grupy przedszkolne przygotowane przez panie Małgorzatę Janeczek i Sylwię Kulik – Rosę. Zaprezentował się również szkolny zespół wokalny „La musica mia” zdobywca wielu nagród i wyróżnień, który pod kierunkiem pani Joanny Konieczek wykonał pieśń „Białe róże”.

Na zakończenie koncertu głos zabrała dyrektor zespołu pani Alina Mazoń, która przekazała wyrazy uznania wszystkim uczestnikom konkursu oraz ich instruktorom za przygotowanie uczniów. Złożyła również serdeczne podziękowania dla nauczycieli i pracowników Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lubojnie za trud włożony w przygotowanie koncertu. Podziękowania skierowała szczególnie do pani Joanny Konieczek – koordynatora konkursu, pani Urszuli Sąsiadek – prowadzącej uroczystość, pana Michała Kaloty- czuwającego nad stroną techniczną, paniom Joannie Jeżewskiej – Desperak i Izabeli Kuta za przygotowanie scenografii.

Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy byli pod dużym wrażeniem poziomu artystycznego uczestników. Gratulowali także pani dyrektor podjęcia się trudu organizacji konkursu, który już na stałe wpisał się w tradycję Gminy Mykanów i z roku na rok przyczynia się do budowania coraz silniejszej więzi i wspólnoty ze środowiskiem lokalnym. Na tym przecież polegać ma współczesny patriotyzm, musi łączyć pamięć o tym, co było z zaangażowaniem w budowanie jedności i wzajemnego szacunku.

Jak przystało na uroczystość związaną z rocznicą narodzin Niepodległej Polski, nie mogło zabraknąć słodkiej niespodzianki, w postaci patriotycznego tortu.

Jeszcze raz przekazujemy wszystkim uczestnikom i ich opiekunom, serdeczne podziękowania za to, że przyczyniają się Państwo do budowania wrażliwości młodego pokolenia i kształtowania postaw obywatelskich. To od nas wszystkich zależy jak nasi wychowankowie będą rozumieć patriotyzm i korzystać z daru wolności.

Data opublikowania: 09:21, 20 listopada 2018

Kategorie: Aktualności