Harmonogram odbioru odpadów komunalnych – 3 kwartał 2017