Gospodarstwo z Grabówki najbezpieczniejsze w powiecie

Gospodarstwo Państwa Marty i Tomasza Sokołowskich z Grabówki w gminie Mykanów zostało wybrane w konkursie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,  najbezpieczniejszym w regionie częstochowskim. XVI Ogólnopolski Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy.

 

W tym roku jednym z organizatorów jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Realizację Konkursu wspierają także samorządy terytorialne, jednostki ochotniczej straży pożarnej, policji, izby rolnicze, ośrodki doradztwa rolniczego, organizacje zawodowe i społeczne rolników, producenci środków produkcji dla rolnictwa.

Patronat nad całym konkursem sprawuje Prezydent Rzeczypospolitej Andrzej Duda.

Konkurs jest jednym z licznych działań prewencyjnych prowadzonym przez KRUS na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników. Promuje zasady ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia w kilku etapach cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe.

 

Na tegoroczny konkurs z terenu częstochowskiego wpłynęło 10 zgłoszeń od osób prowadzących produkcyjną działalność rolniczą, ubezpieczonych w KRUS. Przed rozpoczęciem wizytacji 1 gospodarstwo zrezygnowało z udziału w konkursie.

Podstawą oceny gospodarstw przez Komisję złożoną ze specjalistów KRUS, ODR, PIP, Śląskiej Izby Rolniczej,  Starostwa Powiatowego w Częstochowie, były stwierdzone zagrożenia na terenie gospodarstw: w podwórzu i obejściu, budynków, drabin, schodów, instalacji i urządzeń elektrycznych, ciągników rolniczych, przyczep i maszyn używanych w gospodarstwie, pilarek tarczowych i łańcuchowych, miejsc związanych z obsługą zwierząt oraz wyposażenia w środki ochrony indywidualnej i ubrania robocze.

Dodatkowo oceniono: wydzielone w gospodarstwie miejsca do zabawy dzieci; prowadzenie dodatkowej działalności gospodarczej i jej wpływ na bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie rolnym; udogodnienia zwiększające bezpieczeństwo i higienę pracy wykonane przez właściciela gospodarstwa; posiadanie oceny ryzyka wypadkowego na stanowiskach pracy; estetyka gospodarstwa.

Stwierdzone zagrożenia ewidencjonowano na „Arkuszu oceny gospodarstwa”. To one były podstawą oceny poszczególnych gospodarstw.

Zwycięzcą regionalnego, częstochowskiego etapu XVI Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, czyli za najbezpieczniejsze uznano gospodarstwo Państwa Marty i Tomasza Sokołowskich z Grabówki, w gminie Mykanów w powiecie częstochowskim.

Państwo Sokołowscy gospodarzą na prawie 13 ha. Dwa z nich obsiane są zbożem, pszenżytem pozostałe zajęte są pięknymi sadami – głównie jabłoni i gruszy. Ogrodnictwo to nie tylko podstawowe źródło dochodu tego młodego gospodarstwa. Wystarczy porozmawiać, by stwierdzić, że w ich przypadku praca wiąże się z prawdziwą ogrodniczą pasją.

Drugie miejsce przyznano gospodarstwu Małgorzaty i Leszka Łapajów z Bliżyc w gminie Niegowa w powiecie myszkowskim. Na trzecim miejscu sklasyfikowano gospodarstwo Urszuli i Andrzeja Chudaszków z Miedźna w gminie Miedźno, w powiecie kłobuckim. Przyznano także czwarte miejsce –  otrzymał je Szymon Wierus z Borowna-Kolonii w gminie Mykanów.

Nagrody wręczał dyrektor OR KRUS w Częstochowie Piotr Dobosz, a także fundatorzy, w tym Konrad Jarzyński – dyrektor Śląskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Częstochowie. Nagrody dla aż dwóch gospodarstw z gminy Mykanów spowodowały, że swoim krajanom postanowił pogratulować osobiście wójt gminy, Dariusz Pomada.

 

Wyróżnienia przyznano Urszuli i Zbigniewowi Jędrasom z  Zawad w gminie Mstów, w powiecie częstochowskim; Sylwii i Mateuszowi Beleciom z Sokolnik w gminie Niegowa w powiecie myszkowskim; Marii i Pawłowi Kosytorzom ze Zborowskich w gminie Ciasna, w powiecie lublinieckim; Justynie i Pawłowi Gałom z Irządz, gmina Irządze w powiecie zawierciańskim oraz Urszule i Stanisławowi Koperom z tej samej miejscowości.

Wszyscy uczestnicy, w tym wyróżnieni, otrzymali cenne nagrody, w postaci sprzętu elektrycznego, zestawy upominkowe. Nagrodzeni  – dodatkowo markowe zestawy narzędziowe, sprzęty gospodarstwa domowego, bądź markowy sprzęt elektryczny. Co cieszy – fundatorów przybywa.

 

– Cieszy nas, że co roku mamy wielu chętnych do udziału w konkursie. Chociaż nie wszyscy otrzymują te same nagrody, zwyciężają wszyscy – nie tylko rolnicy. My, czyli instytucje wspierające rolników także. Wczoraj pięknie ujął to wicewojewoda śląski, Jan Chrząszcz – ilu uczestników, tylu więcej zdrowych w naszym województwie. Dążymy do tego, by w naszych rubrykach wypadkowych wpisać cyfrę Zero – powiedział Piotr Dobosz gospodarz spotkania.

 

Laureaci regionalnych finałów z terenu śląskiego uczestniczyć będą w finale wojewódzkim 20 czerwca w Muzeum Jana Pawła II w Częstochowie. Jego zwycięzca reprezentował będzie województwo śląskie w centralnym finale, podczas największej rolniczej wystawy plenerowej w Europie – AgroShow w Bednarach pod Poznaniem. Główną nagrodą centralnego etapu jest ciągnik rolniczy ufundowany przez Prezesa KRUS.

 

Data opublikowania: 10:18, 12 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności