GOPS w Mykanowie po raz szósty pomógł osobom bezrobotnym

Dobiegła końca szósta edycja projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu przez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego Uczestnikom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Celami szczegółowymi projektu było: zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych Uczestników Projektu, przygotowanie Uczestników Projektu do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zapobieganie powstawaniu patologii społecznych oraz  wykluczeniu społecznemu, adaptacja Uczestników Projektu do nowych warunków i mobilności zawodowych oraz zaktywizowanie do poszukiwania pracy.

W tym roku w projekcie wzięło udział 11 Uczestników, którzy uczestniczyli w warsztatach kompetencji społecznych prowadzonych przez psychologa oraz poradnictwie zawodowym (zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym). W ramach realizacji projektu Uczestnicy wyjechały również do Poronina gdzie odbyły się warsztaty „wykreuj siebie” z zakresu wizażu i komunikacji społecznej, podczas których dowiedziały się m.in. jak rozmawiać i jak dobrać strój i makijaż na rozmowę z przyszłym pracodawcą.

Wszyscy Uczestnicy projektu ukończyli wybrane przez siebie kursy zawodowe, a były to: kurs aranżacji wnętrz i wystaw sklepowych, kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, kurs kucharza małej gastronomii, kurs kosmetyczny z profesjonalną stylizacją paznokci oraz zabiegami pielęgnacyjnymi na stopy, kurs pracownika ochrony, kurs stolarski, kurs obsługi komputera.

 

Panie Uczestniczące w projekcie otrzymywały również comiesięczne wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych na potrzeby związane z uczestniczeniem w projekcie.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie informuje, iż rekrutacja do kolejnej edycji projektu, który rozpocznie się w lutym 2014r. rozpocznie się już w styczniu 2014r.

 

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie przy ul. Samorządowej 1.

 

 

 

 

 

Data opublikowania: 11:00, 30 grudnia 2013

Kategorie: Aktualności