Gminny Zjazd OSP

W dniu 19 czerwca 2016 roku w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Starym Broniszewie odbył się Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mykanowie. Zjazd odbywa się co 5 lat.

 

Zadaniem Zjazdu było:

 • złożenie sprawozdań  z działalności  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP za ostatnią kadencję  t.j. lata 2011-2016 oraz sprawozdanie Gminnej Komisji Rewizyjnej.
 • ocena działalności  Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP przez Zjazd,
 • ustalenie planu-programu działania na następną kadencję,
 • w dyskusji zgłoszenie wniosków, propozycji w zakresie poprawy funkcjonowania OSP,
 • udzielenie absolutorium ZOG ZOSP RP,
 • zatwierdzenie nowego składu Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP, wybór Prezydium,
 • Gminnej  Komisji Rewizyjnej  oraz delegatów  na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP .

 

Zjazdowi przewodniczył Wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Mariusz Merc. W Zjeździe wzięli udział przedstawiciele władz związkowych i samorządowych w osobach:

 • V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Przemysław Zieliński,
 • V-ce Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego, Prezes Oddziału Zarządu Gminnego ZOSP RP  dh Krzysztof Smela,
 • Z-ca Komendanta Miejskiego PSP  bryg. Jarosław Piotrowski,
 • Wójt Gminy – Dariusz Pomada,
 • Przewodniczący Rady Gminy – Włodzimierz Cichoń,
 • Sekretarz Gminy – Maria Szczepanik,
 • Komendant Gminny OSP- Józef Szot.

 

Ponadto w Zjeździe udział wzięli: ustępujące władze Związku OSP RP, osoby i przedstawiciele pomiotów gospodarczych wspierających działalność OSP oraz seniorzy- strażacy, którzy aktywnie uczestniczyli i  nadal  biorą udział w działalności  swoich macierzystych jednostek.

W trakcie Zjazdu dokonano wyboru Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP w składzie:

 

 • Prezes   –  Krzysztof Smela
 • Wiceprezes  – Mariusz Merc
 • Komendant Gminny  –  Józef Szot
 • Z-ca Komendanta  –  Cezary  Kłudka
 • Sekretarz  –  Artur  Kokot
 • Skarbnik  –  Andrzej Lisowski
 • Członek Prezydium  –  Jarosław  Migoń

 

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP składa się z 26 osób złożonych z 24 przedstawicieli 12 jednostek OSP z terenu Gminy Mykanów oraz 2-óch osób dokooptowanych do składu zarządu.

Przewodniczącym Gminnej Komisji Rewizyjnej wybrano Jacka Zasępę.

Delegatami na Zjazd Oddziału Powiatowego wybrano: Krzysztofa Smelę, Mariusza Merca, Janusza Woźniaka, Leszka Kielana

Przedstawicielami do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP zostali: Krzysztof Smela i Mariusz Merc.

 

{phocagallery view=category|categoryid=339|limitstart=0|limitcount=11}

Data opublikowania: 07:40, 22 czerwca 2016

Kategorie: Aktualności