Gminny Zespół Interdyscylinarny

Informujemy iż w Gminie Mykanów na podstawie art. 9 ust 2 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ( Dz.U. nr 180 poz. 1493 z 2009r. z późniejszymi zmianami)  został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Każdy, kto jest dotknięty przemocą w rodzinie lub jest jej świadkiem powinien zgłosić ten fakt do:

– Komisariatu Policji w Kłomnicach tel. 343281007
– Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie tel. 343288023
Przewodniczącej  Zespołu Interdyscyplinarnego przy Urzędzie Gminy w Mykanowie tel. 343288019 wew. 21

Data opublikowania: 11:26, 29 listopada 2013

Kategorie: Aktualności