Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie po raz kolejny pomógł osobom bezrobotnym

Dobiegła końca kolejna siódma edycja projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem głównym projektu było: przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu przez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego Uczestnikom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych.

 

 

Celami szczegółowymi projektu było: zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych Uczestników Projektu, przygotowanie Uczestników do radzenia sobiew sytuacjach trudnych, adaptacja Uczestników  do nowych warunków i mobilności zawodowych oraz zaktywizowanie do poszukiwania pracy.

 

W tym roku w projekcie wzięło udział 9 Uczestników, którzy uczestniczyli w warsztatach kompetencji społecznych prowadzonych przez psychologa oraz poradnictwie zawodowym (zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym). W ramach realizacji projektu Uczestnicy wyjechały również do Poronina gdzie odbyły się warsztaty „wykreuj siebie” z zakresu wizażu i komunikacji społecznej, podczas których dowiedziały się m.in. jak rozmawiać i jak dobrać strój i makijaż na rozmowę z przyszłym pracodawcą.

Wszyscy Uczestnicy projektu ukończyli wybrane przez siebie kursy zawodowe, a były to: kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej, kurs opiekuna osób starszych i niepełnosprawnych, kurs kucharza małej gastronomii, kurs krawiecki podstawowy z elementami szycia i modelowania firan, kurs prawa jazdy kat. „B”. Panie Uczestniczące w projekcie otrzymywały również comiesięczne wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych na potrzeby związane z uczestniczeniem w projekcie.

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie informuje, iż rekrutacja do kolejnej edycji projektu, który rozpocznie się w październiku 2014r. Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Mykanowie przy ul. Samorządowej 1.

 

Data opublikowania: 10:25, 13 października 2014

Kategorie: Aktualności