Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej po raz kolejny pomógł osobom bezrobotnym

Dobiegła końca piąta edycja projektu systemowego Program Operacyjny Kapitał Ludzki „Powrót na rynek pracy długotrwale bezrobotnych w Gminie Mykanów” współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Celem głównym projektu było przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu przez stworzenie sprawnego systemu umożliwiającego Uczestnikom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Celami szczegółowymi projektu było: zwiększenie zdolności komunikacyjnych i interpersonalnych Uczestników Projektu, przygotowanie Uczestników Projektu do radzenia sobie w sytuacjach trudnych, zapobieganie powstawaniu patologii społecznych oraz  wykluczeniu społecznemu, adaptacja Uczestników Projektu do nowych warunków i mobilności zawodowych oraz zaktywizowanie do poszukiwania pracy.

 

W tym roku w projekcie wzięło udział 11 Uczestniczek, które uczestniczyły w warsztatach kompetencji społecznych prowadzonych przez psychologa oraz poradnictwie zawodowym (zajęcia indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym). W ramach realizacji projektu Uczestniczki wyjechały również do Poronina gdzie odbyły się warsztaty „wykreuj siebie” z zakresu wizażu i komunikacji społecznej, podczas których dowiedziały się m.in. jak rozmawiać i jak ubrać się na rozmowę z przyszłym pracodawcą.

Wszystkie Uczestniczki projektu ukończyły wybrane przez siebie kursy zawodowe, a były to: kursy florystyczne, kurs aranżacji wnętrz i wystaw sklepowych, kurs szycia i modelowania firan, kurs nowoczesnego sprzedawcy z obsługa kasy fiskalnej, kurs cukierniczy z dekoracja wyrobów, kurs kucharza małej gastronomii, kurs kosmetyczny ze stylizacją paznokci, kurs fryzjerski, kurs obsługi kasy fiskalnej, kurs prawa jazdy kat. B. Na zakończenie projektu wszystkie Uczestniczki wzięły udział w warsztatach; „zarządzanie czasem własnym oraz budżetem gospodarstwa domowego”. Panie Uczestniczące w projekcie otrzymywały również comiesięczne wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych na potrzeby związane z uczestniczeniem w projekcie.

 

            Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie informuje, iż rekrutacja do kolejnej edycji projektu, który rozpocznie się w maju 2013r. rozpocznie się już w styczniu 2013r.

Wszystkie zainteresowane osoby zapraszamy do siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mykanowie przy ul. Samorządowej 1.

 

Data opublikowania: 13:28, 4 stycznia 2013

Kategorie: Aktualności