Gminny Konkurs Mitologiczny „Mądrość zaklęta w mitach”

Szkoła Podstawowa w Starym Cykarzewie kolejny raz stała się gospodarzem Gminnego Konkursu Mitologicznego. Tegoroczna edycja miała miejsce 5 kwietnia i przebiegała pod hasłem „Mądrość zaklęta w mitach”.   Wzięło w niej udział 5 szkół z terenu gminy Mykanów.
Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych. Przystąpiły do niego 3-osobowe drużyny z każdej ze szkół biorących udział w imprezie. Konkurs składał się z dwóch etapów: szkolnego, którego celem było wyłonienie reprezentacji i finału – etapu II – mającego miejsce w szkole organizatora. Objął swym zasięgiem mitologię grecką.


Celem konkursu było przede wszystkim zainteresowanie uczniów literaturą starożytnych Greków i ukazanie jej jako korzeni cywilizacyjnych Europy oraz  pobudzenie aktywności czytelniczej uczniów.
Quizy i zabawy mitologiczne wymagały wiedzy i kreatywności uczestników. Zawodnicy mieli okazję  zaprezentować wiadomości i umiejętności w 16 konkurencjach. Nad przebiegiem rozgrywek czuwała komisja konkursowa. W tym roku laur zwycięstwa przypadł drużynie gospodarzy, II miejsce zajęli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Starym Kocinie, a III miejsce uczniowie  ze Szkoły Podstawowej w Mykanowie.
Konkurs prowadziły uczennice gimnazjum wyglądające niczym nimfy z mitycznego świata. Rywalizacji towarzyszyła miła atmosfera, podkreślona piękną dekoracją oraz nastrojową, grecką muzyką w tle. Zawodnicy bardzo dobrze bawili się wykonując różnorodne zadania, m.in. rozwiązując krzyżówkę, kalambury, rzucając lotkami do tarczy, rozpoznając smaki, związane ze światem starożytnej Grecji. Uczniowie wykazali się świetną znajomością związków frazeologicznych, funkcjonujących w naszym języku, a pochodzących z mitologii. Ponadto każda z drużyn przygotowała komiks, przedstawiający jedną z prac Herkulesa.
Zakres konkursu wykraczał poza treści programowe. Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom rozgrywek, którzy podjęli trud zmierzenia się z niełatwą tematyką konkursu. Dziękujemy także nauczycielom, którzy zaangażowali się w przygotowanie swoich uczniów do tego przedsięwzięcia.
Mamy nadzieję, że za rok spotkamy się podczas kolejnej edycji Gminnego Konkursu Mitologicznego.

oprac. Edyta Nadolska
SP w Starym Cykarzewie

 

Data opublikowania: 11:03, 16 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności