Gminny Dzień Strażaka

W dniu 11 maja  2013 roku w strażnicy OSP Lubojna  odbyło się gminne spotkanie strażackie. Organizatorami powyższego przedsięwzięcia byli: Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP  oraz zarząd OSP w Lubojnie. W spotkaniu uczestniczyli: strażacy z 12-tu jednostek OSP z terenu gminy, władze Związku OSP RP, generał brygadier Teofil Jankowski, były Komendant Główny PSP, Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie st. bryg. Jarosław Piotrowski, Radni Gminy Mykanów z przewodniczącym Rady Gminy Krzysztofem Nabiałczykiem, Wójt Gminy Krzysztof Smela i  z-ca Wójta Gminy Jacek Staniewski, kierownicy referatów Urzędu Gminy w Mykanowie.

 

Należy nadmienić, że spotkanie odbyło się w odnowionej, po przeprowadzonym generalnym remoncie sali widowiskowej, która świetnie się prezentowała.

 

Spotkanie otworzył Prezes ZOG ZOSP RP, jednocześnie Wójt Gminy Krzysztof Smela, który powitał wszystkich obecnych na sali. Jednocześnie nawiązał do obchodzonego w maju Dnia Strażaka, tradycji strażackich, składając życzenia i podziękowania dla strażaków wykonujących trudne zadania z zakresu działalności statutowej, w tym szczególnie działalności ratowniczo-gaśniczej. Mówił również o problemach i trudnościach z jakimi obecnie borykają się jednostki OSP. Zaapelował, szczególnie do radnych o uwzględnienie potrzeb OSP, przy konstruowaniu kolejnych budżetów gminy. Następnie przywitał wszystkich Prezes OSP w Lubojnie Ryszard Kulik.

 

Przy tej okazji nie mogło się odbyć bez wręczenia odznaczeń i odznak dla  strażaków, którzy uczestniczyli w spotkaniu. Dekoracji odznaczeniami i odznakami dokonał  V-ce Prezes ZOP ZOSP RP Krzysztof Smela w asyście gen. bryg. Teofila Jankowskiego i  st. bryg. Jarosława Piotrowskiego. Uchwałą Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego srebrnym medalem „ Za zasługi dla pożarnictwa” odznaczeni zostali: Adam Kielan i Krzysztof Sekret z OSP Rybna. Natomiast uchwałą Prezydium ZOP ZOSP RP odznaką „Wzorowy Strażak” uhonorowani zostali: Adrian Dubiel z OSP Cykarzew Północny, Zbigniew Laskowski z OSP Grabowa i Krzysztof Kokot z OSP Czarny Las. Miłym akcentem tego spotkania było wręczenie statuetek strażackich dla zaproszonych gości oraz seniorów-strażaków z OSP Lubojna przez Prezesa OSP Lubojna Ryszarda Kulika i Krzysztofa Nabiałczyka Przewodniczącego Rady Gminy jednocześnie strażaka z miejscowej jednostki. Szczególne podziękowania skierowano  do Wójta Gminy i Rady Gminy za wykonanie nowego poszycia dachowego na strażnicy.

 

Po części oficjalnej odbyła się część biesiadna z udziałem Krzysztofa Smeli – akordeon i Jacka Miernikiewicza- gitara, którzy zaprezentowali wiele utworów-piosenek różnego gatunku,  przy współudziale wszystkich obecnych w sali. Wydaje się, że wszyscy byli zadowoleni z tak zorganizowanego spotkania w ramach obchodów Dnia Strażaka.

{phocagallery view=category|categoryid=227|limitstart=0|limitcount=12} 

                                                                                                   Oprac. Mariusz Merc

 

 

 

 

Data opublikowania: 10:20, 20 maja 2013

Kategorie: Aktualności