Gminne zawody sportowo-pożarnicze

W dniu 02 lipca w godzinach popołudniowych na boisku sportowym w Borownie odbyły się, jak co roku zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów. W zawodach uczestniczyło 11 drużyn w tym: 9 w kategorii drużyny męskie „grupa A”, 1-na w kategorii kobiety „grupa C” oraz 1-na poza konkurencją t.j. MDP ze Starego Kocina.   

Tym razem  warunki pogodowe były naprawdę  dobre, toteż zawody zostały przeprowadzone wśród licznej rzeszy kibiców, sympatyków pożarnictwa i publiczności. Także warunki startu były bezpieczne dla zawodników. Zgodnie z regulaminem zawody przeprowadzono w 2-óch konkurencjach:

– ćwiczenie bojowe,
– sztafeta pożarnicza  7×50 m. z przeszkodami.

W zawodach uczestniczyły władze samorządowe i związkowe: Wójt Gminy Dariusz Pomada, Przewodniczący Rady Gminy Mykanów Włodzimierz Cichoń, V-ce Prezes ZOG ZOSP RP  Mariusz Merc, Komendant Gminy OSP Józef Szot.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, której przewodniczącym był mł. bryg. Roman Królewski. Zawody przebiegły sprawnie, zgodnie z regulaminem oraz zasadami bhp. Podczas zawodów nie wpłynęły protesty. W czasie zawodów nikt nie uległ kontuzji, ani wypadkowi.

 

Klasyfikacja generalna  zawodów po przeprowadzeniu 2-óch konkurencji przedstawiała się następująco:

 

w kategorii seniorzy (mężczyźni):

I   miejsce –   OSP RYBNA
II  miejsce –   OSP MYKANÓW
III miejsce –   OSP BOROWNO

 w  kategorii kobiety:

I miejsce –    OSP BOROWNO

Gospodarzem zawodów był zarząd OSP w Borownie, który przygotował boisko, tory do ćwiczeń, urządzenia i inne sprawy techniczne i organizacyjne niezbędne do odbycia tej imprezy. Dlatego też szczególne podziękowania składamy wszystkim druhnom i druhom z miejscowej jednostki na ręce Naczelnika OSP Stanisława Tyrki oraz Prezesa OSP Mariusza Wawrzaka. Dziękujemy również za udostępnienie i obsługę sprzętu nagłaśniającego przez ZSP w Borownie. Podobnie jak w roku ubiegłym miłym akcentem zawodów był start kilkunastoletnich chłopców członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze Starego Kocina, którzy widać coraz pewniej czują się w rywalizacji sportowej, co w przyszłości zapewne zaowocuje. Jeśli zaś chodzi o zespoły startujące, problemem nadal pozostają trudności związane ze zmobilizowaniem drużyn do udziału w zawodach, do szkolenia i ćwiczeń.

Należy również  dodać, że komisja sędziowska nadal aplikowała drużynom sporą ilość punktów karnych, wynikających z nieprawidłowego wykonania czynności na poszczególnych etapach konkurencji określonych w regulaminie. Zdecydowanie  należałoby podjąć działania mające na celu chociaż częściowe ich wyeliminowanie, a można to zrobić poprzez bardziej intensywne szkolenie i ćwiczenia praktyczne członków drużyn. Jednakże należy docenić te OSP, tych zawodników i zawodniczki, które wzięły udział w zawodach, jak również liczną grupę kibiców, którzy zagrzewali uczestników zawodów do walki. W dniu 16.09.2017 roku  odbędą się zawody powiatowe organizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Komendę Miejską PSP przy współudziale Starostwa Powiatowego, w których Gminę Mykanów będą reprezentowały po jednej najlepszej drużynie w  w wym. kategoriach.

Oprac. Mariusz Merc

Data opublikowania: 11:30, 4 lipca 2017

Kategorie: Aktualności