Gminne Zawody Sportowo Pożanicze

W dniu 24 czerwca w godzinach popołudniowych na boisku sportowym w Czarnym Lesie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów. W zawodach uczestniczyło 14 drużyn w tym: 12 w kategorii seniorzy-mężczyźni, MDP ze Starego Broniszewa i drużyna kobieca z Grabowej. Zawody zostały przeprowadzone wśród licznie zgromadzonej publiczności, kibiców i sympatyków pożarnictwa. Pogoda na szczęście dopisała, co miało ogromny wpływ na to, aby  impreza sportowa była udana.

 

W zawodach uczestniczyły władze samorządowe i związkowe: Wójt Gminy- Prezes ZOG ZOSP RP Krzysztof Smela, Z-ca Wójta Jacek Staniewski, Przewodniczący Rady Gminy-Krzysztof Nabiałczyk, Komendant Gminy OSP Józef Szot. 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP pod przewodnictwem bryg. Zbigniewa Kołodzieja. Zawody przebiegły sprawnie, zgodnie z regulaminem z zachowaniem właściwej  rywalizacji sportowej. Podczas zawodów  nie odnotowano protestów. W czasie zawodów nikt nie uległ kontuzji, ani wypadkowi.

Zawody były rozgrywane w 2-óch konkurencjach: sztafeta pożarnicza z przeszkodami 7 x 50m oraz ćwiczenie bojowe.

 

Klasyfikacja generalna po dwóch konkurencjach przedstawiała się następująco:

w kategorii seniorzy (mężczyźni) :

I   miejsce –   OSP CZARNY LAS

II  miejsce –   OSP RADOSTKÓW

III miejsce –   OSP RYBNA

 

w  kategorii kobiety:

I miejsce –    OSP GRABOWA

 

w  kategorii MDP (chłopcy):

I miejsce –    OSP STARY BRONISZEW

 

Gospodarzem zawodów był zarząd OSP w Czarnym Lesie, który przygotował boisko, urządzenia i inne sprawy techniczne i organizacyjne niezbędne do odbycia tej imprezy. Dlatego też szczególne podziękowania składamy  na ręce Prezesa OSP d-ha Krzysztofa Kokota oraz Naczelnika OSP Roberta Olszewskiego. Dziękujemy również za udostępnienie i obsługę sprzętu nagłaśniającego. I na koniec jedna uwaga: druhowie strażacy trzeba solidnie popracować, znacznie więcej ćwiczyć, aby w przyszłorocznych zawodach uzyskiwane wyniki były znacznie lepsze od tych uzyskanych w tej imprezie sportowej. W innym wypadku ranga zawodów będzie ulegać stopniowej deprecjacji.

                                                                                                   Oprac. Mariusz Merc    

 {phocagallery view=category|categoryid=200|limitstart=0|limitcount=23}

                                                                                                        

Data opublikowania: 08:20, 27 czerwca 2012

Kategorie: Aktualności