Gminne zawody OSP

W dniu 17 czerwca b.r. w godzinach popołudniowych na boisku sportowym w Cykarzewie Północnym odbyły się, jak co roku zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów. W zawodach uczestniczyło 11 drużyn w tym: 9 w kategorii drużyny męskie „grupa A”,  oraz 2-wie poza konkurencją t.j. MDP ze Starego Kocina i Borowna.  Tym razem  warunki pogodowe były naprawdę  dobre, toteż zawody zostały przeprowadzone wśród licznej rzeszy kibiców, sympatyków pożarnictwa i publiczności. Także warunki startu były bezpieczne dla zawodników.

Zgodnie z regulaminem zawody przeprowadzono w 2-óch konkurencjach:

– ćwiczenie bojowe,
– sztafeta pożarnicza  7×50 m. z przeszkodami.

W zawodach uczestniczyły władze samorządowe i związkowe: Starosta- Prezes ZOG ZOSP RP Krzysztof Smela, Wójt Gminy Dariusz Pomada, Przewodniczący Rady Gminy Mykanów Włodzimierz Cichoń, Komendant Gminy OSP Józef Szot. 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, której przewodniczącym był st. kpt. Bogumił Krawczyk. Zawody przebiegły sprawnie, zgodnie z regulaminem oraz zasadami bhp. Podczas zawodów nie wpłynęły protesty. W czasie zawodów nikt nie uległ kontuzji, ani wypadkowi. Nagrody i puchary dla zwycięzców  ufundował Wójt Gminy Dariusz Pomada.

 

Klasyfikacja generalna  zawodów po przeprowadzeniu 2-óch konkurencji przedstawiała się następująco:

 

w kategorii seniorzy (mężczyźni) :

I   miejsce –   OSP RYBNA

II  miejsce –   OSP LUBOJNA

III miejsce –   OSP MYKANÓW

  

Gospodarzem zawodów był zarząd OSP w Cykarzewie Północnym, który przygotował boisko, tory do ćwiczeń, urządzenia i inne sprawy techniczne i organizacyjne niezbędne do odbycia tej imprezy sportowej. Dlatego też szczególne podziękowania składamy wszystkim druhnom i druhom z miejscowej jednostki na ręce Naczelnika OSP Józefa Szota oraz Prezesa OSP Artura Kotyni. Podobnie jak w roku ubiegłym miłym akcentem zawodów był start poza konkurencją kilkunastoletnich chłopców i dziewcząt członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze Starego Kocina i Borowna, którzy coraz pewniej czują się w rywalizacji sportowej, co w przyszłości powinno przynieść, nie tylko sukcesy sportowe, ale również angażowanie się w działania na rzecz OSP. Jeśli zaś chodzi o zespoły startujące, problemem nadal pozostają trudności związane ze zmobilizowaniem drużyn do udziału w zawodach, do szkolenia i ćwiczeń.  

W odróżnieniu od ubiegłorocznych zawodów komisja sędziowska zdecydowanie rzadziej aplikowała drużynom punkty karne, wynikające z nieprawidłowego wykonywania czynności na poszczególnych etapach konkurencji określonych w regulaminie. Można uznać, że szkolący drużyny, zwracali uwagę na poprawność wykonywanych czynności przez zawodników, szczególnie w ćwiczeniu bojowym. Na uwagę zasługują wyniki osiągnięte przez OSP Rybna, w sztafecie pożarniczej poniżej minuty, choć niestety z 5-ma punktami karnymi za przekroczenie strefy zmian przez zawodników 2 i 3 zmiany, a szczególnie osiągnięty czas w ćwiczeniu bojowym (37,16 s.). Jak dobrze pamiętam to najlepszy wynik w historii zawodów gminnych organizowanych na przestrzeni wielu ostatnich lat. Jednakże należy docenić również pozostałe OSP, tych zawodników i zawodniczki, którzy wzięli udział w zawodach, przygotowując się do nich, jak również liczną grupę kibiców, którzy zagrzewali uczestników zawodów do walki.

Szkoda tylko, że 3-rzy jednostki OSP nie wzięły udziału w zawodach.  W dniu 08.09.2018 roku  odbędą się zawody powiatowe organizowane przez Komendę Miejską PSP przy współudziale Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP i Starostwa Powiatowego, w których Gminę Mykanów będzie reprezentowała OSP Rybna, której życzymy osiągnięcia jak najlepszego wyniku.

Oprac. Mariusz Merc

Data opublikowania: 11:00, 20 czerwca 2018

Kategorie: Aktualności