Gminne Zawody OSP 2019

W dniu 23 czerwca b.r. w godzinach popołudniowych na boisku sportowym w Czarnym Lesie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów. W zawodach uczestniczyło 15 drużyn w tym: 8 w kategorii drużyny męskie „grupa A”, 2-wie drużyny MDP (chłopcy i dziewczęta) wg regulaminu CTIF oraz 3-rzy drużyny poza konkurencją t.j. dwie MDP ze Starego Kocina i  jedna z Borowna.  Warunki pogodowe były naprawdę dobre, toteż zawody zostały przeprowadzone wśród dość licznej rzeszy kibiców, sympatyków pożarnictwa i publiczności. Także warunki startu były bezpieczne dla zawodników. Zgodnie z regulaminem zawody przeprowadzono w 2-óch konkurencjach:

– ćwiczenie bojowe,
– sztafeta pożarnicza.

W zawodach uczestniczyły władze samorządowe i związkowe: Wójt Gminy Dariusz Pomada, Przewodniczący Rady Gminy Mykanów Włodzimierz Cichoń, Komendant Gminy OSP Józef Szot, V-ce Prezes ZOG ZOSP RP Mariusz Merc.

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie, której przewodniczącym był st. kpt. Bogumił Krawczyk. Zawody przebiegły sprawnie, zgodnie z regulaminem oraz zasadami bhp. Podczas zawodów nie wpłynęły protesty. W czasie zawodów nikt nie uległ kontuzji, ani wypadkowi. Nagrody pieniężne, puchary i dyplomy dla zwycięzców, drużyn  ufundował Wójt Gminy Dariusz Pomada.

Klasyfikacja generalna  zawodów po przeprowadzeniu 2-óch konkurencji przedstawiała się następująco:

kategorii seniorzy (mężczyźni):

I   miejsce –   OSP RYBNA
II  miejsce –   OSP MYKANÓW
III miejsce –   OSP RADOSTKÓW

w kategorii MDP (chłopcy):

I miejsce –   OSP MYKANÓW

 w kategorii MDP (dziewczęta) :

I miejsce –   OSP MYKANÓW

Pozostałe MDP  startowały poza konkurencją  na torach w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym dla seniorów.

Gospodarzem zawodów był zarząd OSP w Czarnym Lesie, który z pomocą OSP Kuźnica Kiedrzyńska przygotował boisko, tory do ćwiczeń, urządzenia i inne prace niezbędne do odbycia tej imprezy sportowej. Urządzenia do ćwiczenia bojowego oraz sztafety MDP zainstalowała OSP z Mykanowa. Dlatego też, składam podziękowania wszystkim druhnom i druhom z w.wym. jednostek za zaangażowanie i pomoc w przygotowaniu do zawodów.

Na uwagę zasługuje fakt, iż w zawodach wzięło udział 5 drużyn MDP, co zapewne dobrze rokuje na przyszłość, nie tylko w zakresie rywalizacji sportowej, ale również stopniowego  wdrażania tych młodych osób w działalność statutową na rzecz OSP, w celu zapewnienia ciągłości jej działania, poprzez zmianę pokoleniową. Słowa uznania i podziękowania chciałbym przekazać dla opiekunów, kierowników drużyn MDP, zarządów z OSP: Mykanów, Stary Kocin i Borowno  za wkład pracy włożony w rekrutację młodzieży do MDP, jej szkolenie nie tylko w zakresie przygotowania do zawodów, ale znacznie szerszym wynikającym z funkcjonowania OSP oraz zabezpieczenia logistycznego (umundurowanie, transport, zabezpieczenie sprzętowe itp.) związane z ich funkcjonowaniem.

Jeśli zaś chodzi o zespoły startujące, trzeba uznać za zjawisko pozytywne fakt, iż kilka drużyn uzyskało dobre wyniki w sztafecie i ćwiczeniu bojowym, co zapewniło niezły poziom sportowy tych zawodów, choć kilka OSP nie wzięło w nim udziału. Problemem nadal pozostają trudności związane ze zmobilizowaniem drużyn do szkolenia i ćwiczeń.  

 Jednakże należy docenić wszystkie drużyny z poszczególnych OSP, tych zawodników i zawodniczki, którzy wzięli udział w zawodach, przygotowując się do nich, jak również liczną grupę publiczności, kibiców, którzy zagrzewali uczestników zawodów do walki o jak najlepszy wynik.

 W zawodach na szczeblu powiatowym, które odbędą się we wrześniu gminę Mykanów będą reprezentowały: w kategorii seniorzy- OSP Rybna, w kategorii MDP chłopcy i dziewczęta z OSP Mykanów, którym życzymy osiągnięcia jak najlepszych wyników.

Oprac. Mariusz Merc

 

Data opublikowania: 11:29, 26 czerwca 2019

Kategorie: Aktualności