Gminne zawody jednostek OSP

W dniu 21 sierpnia w godzinach popołudniowych na boisku sportowym w Lubojnie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze gminy Mykanów. W zawodach uczestniczyło 13 drużyn w tym: 10 w kategorii drużyny męskie „grupa A”, 2-wie w kategorii kobiety „grupa C”, plus 1-na poza konkurencją t.j. MDP ze Starego Kocina.

  

Mimo, że warunki pogodowe były naprawdę  niekorzystne, nieprzerwanie padał deszcz, zawody zostały przeprowadzone wśród sporej rzeszy kibiców, sympatyków pożarnictwa i publiczności. Ze względu na warunki atmosferyczne zawody przeprowadzono tylko w jednej konkurencji- ćwiczenie bojowe.

 

W zawodach uczestniczyły władze samorządowe i związkowe: Wójt Gminy Dariusz Pomada, Prezes ZOG ZOSP RP w Mykanowie jednocześnie członek Zarządu Powiatu częstochowskiego Krzysztof Smela, Przewodniczący Rady Gminy Mykanów Włodzimierz Cichoń, Komendant Gminy OSP Józef Szot. 

 

Nad prawidłowym przebiegiem zawodów czuwała komisja sędziowska powołana przez Komendanta Miejskiego PSP w Częstochowie pod przewodnictwem kpt. Tomasza Bąka. Zawody przebiegły sprawnie, zgodnie z regulaminem oraz zasadami BHP. Podczas zawodów nie wpłynęły protesty. W czasie zawodów nikt nie uległ kontuzji, ani wypadkowi.

 

Zawody były rozgrywane w 1-nej konkurencji- ćwiczenie bojowe. Odstąpiono od przeprowadzenia sztafety pożarniczej z przeszkodami 7 x 50m.

 

Klasyfikacja po ćwiczeniu bojowym przedstawiała się następująco:

 

w kategorii seniorzy (mężczyźni) :

I   miejsce –   OSP LUBOJNA

II  miejsce –   OSP MYKANÓW

III miejsce –   OSP RYBNA

 

w  kategorii kobiety:

I miejsce-    OSP LUBOJNA

II miejsce–    OSP GRABOWA

 

Gospodarzem zawodów był zarząd OSP w Czarnym Lesie, który przygotował boisko, tory do ćwiczeń, urządzenia i inne sprawy techniczne i organizacyjne niezbędne do odbycia tej imprezy. Dlatego też szczególne podziękowania składamy  na ręce Naczelnika OSP Janusza Woźniaka oraz Prezesa OSP Ryszarda Kulika. Dziękujemy również za udostępnienie i obsługę sprzętu nagłaśniającego z Gminnego Ośrodka Kultury w Mykanowie. Miłym akcentem zawodów był start kilkunastoletnich chłopców członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej ze Starego Kocina, którzy już zaczynają się wdrażać w meandry sportu pożarniczego, co w przyszłości zapewne zaowocuje. Jeśli zaś chodzi o zespoły startujące problemem nadal pozostają trudności związane ze zmobilizowaniem drużyn do treningu i intensywnych ćwiczeń.  

Należy również  dodać, że komisja sędziowska aplikowała drużynom sporą ilość punktów karnych, wynikających z nieprawidłowego wykonania czynności na poszczególnych etapach ćwiczenia określonych w regulaminie. Uzyskane czasy też nie były rewelacyjne. Należałoby podjąć działania mające na celu chociaż częściowe wyeliminowanie wwym. mankamentów. W dniu 17.09.2015 r. w Konopiskach odbędą się zawody powiatowe organizowane przez Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP

i Komendę Miejską PSP przy współudziale Starostwa Powiatowego, w których Gminę Mykanów będą reprezentowały po jednej najlepszej drużynie w wwym. kategoriach.

 

Oprac. Mariusz Merc

 

{phocagallery view=category|categoryid=346|limitstart=0|limitcount=35}

 

Data opublikowania: 09:45, 23 sierpnia 2016

Kategorie: Aktualności