Gminne manewry jednostek OSP

W dniu 29 września (niedziela) w godzinach rannych odbyły się manewry gminne OSP z terenu Gminy Mykanów. Ćwiczenia jednostek OSP zostały przeprowadzone na terenie m. Jamno, Cykarzew Północny, Grabówka i Rusinów zgodnie z planem:

  • godzina 8:30 – rozpoczęcie alarmowania poszczególnych OSP jednostek przewidzianych do udziału w manewrach,
  • godzina 8:45 – rozpoczęcie manewrów,
  • godzina 10:30 – zakończenie założeń praktycznych,
  • godzina 11:00 – podsumowanie i zakończenie manewrów (przed domem ludowym w Jamnie), grochówka dla uczestników
  • Godzina 12:00 – powrót do macierzystych jednostek.

Głównym celem ćwiczeń było:

 • praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości operacyjno – technicznych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej funkcjonujących na terenie gminy Mykanów,
 • doskonalenie działań w zakresie:
  • gaszenia pożarów w kompleksach leśnych i dostarczania wody na większe odległości poprzez tworzenie punktów czerpania wody – budowę stanowiska wodnego,
  • udzielanie pierwszej pomocy poszkodowanym,
  • sprawdzenia warunków i możliwości ewakuacji,
  • usuwanie gniazd owadów,
  • organizacji systemu łączności radiowej,
  • zabezpieczeniu miejsca zdarzenia,
  • ocenie wykonywanych zadań przez OSP.

W manewrach wzięły udział wszystkie jednostki OSP z terenu gminy.

Teren prowadzonych działań został podzielony na pięć epizodów w zależności od rodzaju i miejsca prowadzonych działań:

 • Wypadek drogowy, potrącenie rowerzysty na drodze powiatowej ul. Rumiankowa w Cykarzewie Północnym w okolicach boiska sportowego  – w wyniku nie zachowania ostrożności  kierujący jednośladem został potrącony przez samochód osobowy. W wyniku zdarzenia poszkodowanym jest mężczyzna, który ma uraz kręgosłupa, złamaną nogę, jest nieprzytomny.
 • pożar lasu przy ul. Kruszyńskiej w Jamnie. Do pożaru doszło w wyniku podpalenia suchych traw przez nieznanego sprawcę. W sąsiedztwie nieużytków usytuowany jest las. Wiatr w kierunku zachodnim powoduje szybkie rozprzestrzenianie się pożaru i stwarza zagrożenie przerzutu ognia na budynki mieszkalne i gospodarcze;
 • wypadek drogowy w m. Grabówka ul. Główna. Do wypadku doszło na łuku drogi powiatowej (ul. Spokojna i Główna), w wyniku niedostosowania prędkości do warunków jazdy. Samochód dachował. W samochodzie jest 2-óch poszkodowanych (są nie przytomni, mają urazy kręgosłupa, złamane kończyny oraz obrażenia głowy);
 • w pobliżu nieruchomości  w m. Rusinów ul. Kasztanowa stwierdzono gniazda os i szerszeni, które atakują przechodniów poruszających się ul. Kasztanową. Istnieje duże ryzyko ukąszenia postronnych osób;
 • pożar  budynku domu ludowego w Jamnie ul. Kruszyńska 23, który rozprzestrzenia się. W budynku znajdują się osoby. Istnienie ryzyko zaczadzenia, poprzez uwalniający się tlenek węgla, ewakuacja osób zagrożonych, udzielenie pomocy medycznej ratownikowi.

 

Do poszczególnych epizodów zostały przydzielone następujące siły i środki:

Wypadek drogowy, potrącenie rowerzysty w m. Cykarzew Północny ul. Rumiankowa- droga powiatowa nr 08250

 1. OSP Rybna – Slrt Ford Transit kontener
 2. OSP Stary Kocin – GBAM 2,5/16 Star 244

Pożar lasu w Jamnie przy drodze powiatowej nr 008001 w kierunku Kruszyny

 1. OSP Lubojna                          – GBA 24,4/32  -Mercedes Atego
 2. OSP Grabowa                        – GBA 2,0/16- Iveco Magirus
 3. OSP Radostków                     – GBAM 2,5/16 Star 244
 4. OSP  Kuźnica Kiedrzyńska   – GBA 1/16 Mercedes 814D (budowa stan. wodnego, utworzenie punktu czrpania wody)

Wypadek drogowy w Grabówce ul. Główna droga powiatowa nr 08002 (uwolnienie osób. z samochodu osobowego, udzielenie pomocy poszkodowanym)

 1. OSP Cykarzew Płn. – GBAM 2,5/16- Star 266 (uwolnienie rannych)
 2. OSP Borowno             – GBA 4,4/32-  Mercedes Atego (zab. medyczne)

Gniazdo owadów w Rusinowie przy ul. Kasztanowej 102, droga gminna nr 0836015 przy  budynku mieszkalnym 

 1. OSP Stary Broniszew                      – GBAM 2,5/16 – Star 266

Pożar budynku domu ludowego w Jamnie, uwalniający się tlenek węgla, ewakuacja z obiektu, zabezpieczenie p.poż. obiektu, droga powiatowa nr 08001

 1. OSP Mykanów – GCBA 5/32 Scania p 360
 2. OSP Stary Cykarzew   – GBA 3/24 – Volvo
 3. OSP Czarny Las – GBA 2,0/16   – Iveco Magirus

Po zakończeniu części praktycznej odbyło się podsumowanie ćwiczeń, a następnie grochówka  dla uczestników, którą przygotowali druhowie z OSP Kuźnica Kiedrzyńska. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w jej przygotowanie i wydanie uczestnikom ćwiczenia oraz Wójtowi Gminy za sfinansowanie wkładu do tej potrawy. Baza manewrów była zorganizowana w domu ludowym w Jamnie. Dziękujemy za  udostępnienie pomieszczeń.

W manewrach wzięło udział około 85-ciu strażaków ratowników i obserwatorów. Dowódcą ćwiczenia był Komendant Gminny OSP Józef  Szot. Ćwiczenia obserwowali Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Cichoń,  radni Piotr Gonera, Jarosław Migoń, Artur Wasil, Wojciech Młynek, Marcin Jędrasiak oraz sołtys Nowego Broniszewa Agnieszka Wrona. Ze strony Komendy Miejskiej PSP przebieg manewrów obserwował st. kpt. Paweł Gronkiewicz, który skrupulatnie przyglądał się działaniu strażaków przekazując swoje uwagi i wnioski. Jednakże stwierdził, że założone cele zostały wykonane prawidłowo, pomimo drobnych mankamentów dot. realizacji działań ratowniczych w poszczególnych epizodach.  Myślę, że tego typu ćwiczenia są dobrą formą treningu i doskonalenia działania ratowniczego, zasad współdziałania jednostek OSP, ich integracji oraz podejmowania działań w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia. Opracowany scenariusz manewrów zawierał epizody o szerokim spektrum działania, o różnym stopniu trudności, toteż manewry miały dynamiczny przebieg. Ćwiczenia obserwowali nieliczni mieszkańcy miejscowości w których się odbywały.

Opracował:
Kierownik Referatu SO i ZK
Mariusz Merc

 

 

Data opublikowania: 09:59, 2 października 2019

Kategorie: Aktualności