Gminne manewry jednostek OSP

W dniu 25 września  b.r. (niedziela) w godzinach rannych odbyły się manewry gminne  OSP z terenu Gminy Mykanów. Ćwiczenia jednostek OSP zostały przeprowadzone na terenie m. Stary Kocin, Przedkocin, zgodnie z harmonogramem:

 

 • godzina 8:30 – rozpoczęcie alarmowania jednostek przewidzianych do udziału w manewrach,
 • godzina 9:00 – koncentracja jednostek OSP na boisku sportowym w Rybnej, przy ul. Sportowej. Omówienie założeń do manewrów gminnych.
 • godzina 9:30 – rozpoczęcie manewrów,
 • godzina 11:30 – zakończenie założeń praktycznych,
 • godzina 11:45 – podsumowanie i zakończenie manewrów (przed strażnicą w Starym Kocinie), grochówka dla uczestników
 • godzina 12:30 – powrót do macierzystych jednostek.

          

Głównym celem ćwiczeń było:

 • praktyczne sprawdzenie i doskonalenie możliwości  operacyjno – technicznych sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej funkcjonujących na terenie gminy Mykanów,
 • doskonalenie działań w zakresie:
  • gaszenia pożarów i dostarczania wody na duże odległości poprzez przepompowywanie oraz budowę stanowiska wodnego,
  • sprawdzenia warunków i możliwości ewakuacji,
  • organizacji systemu łączności radiowej.

 

W manewrach wzięły udział jednostki OSP z terenu gminy:

 

 1. OSP Mykanów                            – GBA 2/25 – Reno M-210; sam. lekki RR z przyczepą,
 2. OSP  Lubojna                              – GBA 4,4/32- Mercedes Atego, GBA 2,5/16 Star 244,
 3. OSP  Rybna                                 – GBAM 2,5/16- Star 266
 4. OSP  Czarny Las                         – GBA 2,0/16 – Iveco Magirus
 5. OSP  Borowno                            – GBA 4,4/32- Mercedes Atego
 6. OSP  Radostków                         – GBAM 2,5/16 – Star 244
 7. OSP  Stary Kocin                        – GBAM 2,5/16- Star 244
 8. OSP  Stary Broniszew                 – GBAM 2,5/16 – Star 266
 9. OSP   Stary Cykarzew                 – GBAM2,5/16 – Star 266
 10. OSP   Cykarzew Płn.                   – GBAM 2,5/16- Star 266; GLM-8spen-Ford Transit
 11. OSP   Kuźnica Kiedrzyńska        – SLO

 

Teren ćwiczeń podzielony został na 3-rzy obszary w zależności od rodzaju zdarzenia:

 • pożar kompleksu leśnego w m. Przedkocin na wschód od drogi gminnej biegnącej w kierunku ul. Polnej w Cykarzewie Północnym  – w wyniku podpalenia doszło do pożaru lasu. Silny wiatr w kierunku zachodnim powoduje szybkie rozprzestrzenianie się pożaru i stwarza zagrożenie przerzutu ognia poprzez w/wym. drogę  na las położony, bezpośrednio po przeciwnej stronie wskazanego odcinka jezdni. Jednocześnie w bezpośrednim sąsiedztwie obszaru leśnego znajduje się posesja z budynkami mieszkalno-gospodarczymi (Przedkocin ul. Długa 46 ), która jest zagrożona pożarem;
 • pożar nieużytków przy ul. Działkowej i Wąskiej w wyniku nieostrożności mieszkańca doszło do zaprószenia ognia. W sąsiedztwie nieużytków usytuowane są budynki mieszkalne oraz gospodarcze. Wiatr w kierunku zachodnim powoduje szybkie rozprzestrzenianie się pożaru i stwarza zagrożenie przerzutu ognia na budynki mieszkalne i gospodarcze;
 • zabezpieczenie budynków mieszkalnych i gospodarczych przed pożarem przy  ul. Równoległej i Rolniczej w Starym Kocinie.

 

Jednocześnie, ze względu na duże potrzeby wody utworzono 2-wa punkty czerpania wody na rzece Kocinka przy moście koło kaplicy w Starym Kocinie:

 

 1. OSP Mykanów – SLRR (pompa wysokiej wydajności Tohatsu)– rzeka Kocinka przy moście koło kaplicy od strony m. Przedkocin ul. Długa,
 2. OSP Lubojna    – GBA 4,4/32- Mercedes Atego (pompa wysokiej wydajności Tohatsu)- przy moście koło kaplicy od strony Starego Kocina ul. Kościelna, tankowanie pojazdów na wysokości przystanku autobusowego.

OSP Kuźnicę Kiedrzyńską wydzielono do kierowania ruchem (skrzyżowanie ul. Krętej w Starym Kocinie i Długiej w kierunku Przedkocina).

 

Głównymi zadaniami dla służb ratowniczych i współdziałających były:

 • współpraca  z Policją;
 • gaszenie pożaru lasu, budynków mieszkalnych, gospodarczych, nieużytków z jednoczesnym dostarczaniem wody z dużej odległości poprzez przepompowywanie, budowa stanowiska wodnego na rzece Kocinka – Stary Kocin;
 • organizacja zaopatrzenia wodnego na potrzeby akcji gaśniczej;
 • zabezpieczenie miejsca zdarzenia;
 • organizacja systemu łączności;
 • współpraca z zarządzaniem kryzysowym, samorządem terytorialnym.

Do poszczególnych odcinków przydzielone zostały następujące siły i środki ochrony przeciwpożarowej:

Pożar kompleksu leśnego  w m. Przedkocin (I Pluton)

1. OSP Mykanów                  – GBA 2/25 Reno M-210

2. OSP  Lubojna                    – GBA 2,5/16 Star 244

3. OSP  Rybna                       – GBAM 2,5/16-Star 266

4. OSP Czarny Las                – GBA 2,0/16   – Iveco Magirus

Pożar przy ul. Działkowej, Wąskiej (Stary Kocin)  budynki mieszkalne, gospodarcze, nieużytki (II Pluton)

1.  OSP Stary Cykarzew         – GBAM 2,5/16  -Star 266

2.  OSP Radostków               – GBAM 2,5/16 – Star 244

3.  OSP  Borowno                  – GBA 4,4/32- Mercedes Atego

 Pożar przy ul. Równoległej, Rolniczej– nieużytki i budynki mieszkalne, gospodarcze (III Pluton)

1. OSP Stary Kocin                     – GBAM 2,5/16-  Star 244

2. OSP Cykarzew Płn.                 – GBAM 2,5/16-   Star 266

3. OSP Stary Broniszew              – GBAM 2,5/16 – Star 266

Po zakończeniu tej części manewrów w m. Stary Kocin przed strażnicą zebrały się sekcje OSP wraz z samochodami. Tutaj odbyło się ostatnie założenie manewrów, techniczno- sprawnościowe polegające na: rozmontowaniu prowadnicy i łańcucha piły spalinowej, ułożeniu na podeście, następnie ich zmontowaniu, uruchomieniu piły spalinowej i przecięcie pnia drzewa, w kolejności odłożenie piły na podest. Decydował czas i poprawnosć wykonania zadania. Każda OSP wytypowała do tego zadania jednego przedstawiciela. Najlepsze wyniki w tym zadaniu uzyskali:

1. Andrzej Lisowski- OSP Radostków       – 1min.  16 s.

2. Leszek   Kielan    – OSP Rybna               – 1 min. 25 s. 

3. Mariusz  Szot       – OSP Cykarzew Płn. – 1 min. 29 s.

Wójt Gminy, wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy ufundowali nagrody finansowe dla najlepszych OSP.

Następnie  odbyło się podsumowanie ćwiczeń, a następnie grochówka  dla uczestników, którą przygotowali druhny i druhowie z OSP Stary Kocin. W tym miejscu należą się podziękowania dla wszystkich osób zaangażowanych w jej przygotowanie i wydanie dla wszystkich uczestników ćwiczenia oraz Wójtowi Gminy za sfinansowanie wkładu do tej potrawy. Była naprawdę smaczna.

W manewrach wzięło udział ponad 80-ciu strażaków ratowników i obserwatorów. Dowódcą ćwiczenia był Komendant Gminny OSP Józef  Szot. Jednocześnie w skład sztabu ćwiczenia wchodzili Prezes ZOG ZOSP RP Krzysztof Smela oraz Wiceprezes ZOG ZOSP RP Mariusz Merc. Ćwiczenia obserwowali Wójt Gminy Mykanów Dariusz Pomada, Przewodniczący Rady Gminy Włodzimierz Cichoń, Radny Gminy Staniec Tadeusz. Ze strony Komendy Miejskiej PSP przebieg manewrów obserwował kpt. Arkadiusz Krzemiński, który stwierdził, ze założone cele zostały wykonane prawidłowo, jednakże zwrócił też uwagę na drobne mankamenty dot. założenia do ćwiczenia oraz poprawności wykonywania zadań przez niektóre OSP. Komendant Gminny OSP również miał uwagi do kilku OSP, które niezbyt precyzyjnie wykonały swoje zadania w stosunku do założonego scenariusza oraz w przypadku 1-nej OSP, w zakresie nie zachowania zasad bezpieczeństwa. Myślę, że tego typu ćwiczenia są dobrą formą treningu i doskonalenia działania pożarniczego, zasad współdziałania jednostek OSP, ich integracji oraz podejmowania działań w sytuacjach rzeczywistego zagrożenia.  Przebieg ćwiczeń obserwowali nieliczni mieszkańcy Starego Kocina, którym składamy serdeczne podziękowania za ich udział jako obserwatorów.

 

                                                                                                                            Opracował:
Kierownik Referatu SO i ZK
Mariusz Merc

 {phocagallery view=category|categoryid=352|limitstart=0|limitcount=13}

 

 

 

Data opublikowania: 12:08, 28 września 2016

Kategorie: Aktualności