GMINA MYKANÓW JEST 94 GMINĄ W POLSCE NA 1533 GMINY WIEJSKIE!

Według informacji organizatorów rankingu, której przewodniczącym jest były premier RP prof. Jerzy Buzek, Gmina Mykanów jest 94 gminą w Polsce biorąc pod uwagę sytuację ekonomiczno-finansową, obszary działalności samorządów, które mają wpływ na jakość życia mieszkańców, do tego nacisk na kwestie związane z ochroną środowiska i dostosowań do zmian klimatycznych oraz jakość zarządzania urzędem, procesem uchwałodawczym oraz poziom współpracy między samorządami.

Klasyfikacja samorządów powiatu częstochowskiego:
gminy wiejskie (1533 gminy):
50. Poczesna – 52,05 pkt.
93. Konopiska – 43,96 pkt.
94. Mykanów – 43,80 pkt.
169. Przyrów – 37,80 pkt.
298. Kamienica Polska – 34,35 pkt.
348. Olsztyn – 33,27 pkt.
351. Rędziny – 33,19 pkt.
448. Dąbrowa Zielona – 31,82 pkt.
473. Lelów – 31,61 pkt.
512. Starcza – 31,18 pkt.
551. Mstów – 30,80 pkt.
588. Kłomnice – 30,33 pkt.
783. Kruszyna – 28,33 pkt.
1092. Janów – 25,31 pkt.

Data opublikowania: 14:15, 4 listopada 2021

Kategorie: Aktualności