Eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”

W dniu 06 kwietnia 2019 r. w Centralnej Szkole Pożarniczej w Częstochowie odbyły się  eliminacje powiatowe Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Nasza gmina była reprezentowana przez 3-ech uczestników zakwalifikowanych w eliminacjach gminnych, w 3 grupach wiekowych (I- szkoły  podstawowe kl. do VI; II- gimnazja, kl. VII, VIII szkoły podstawowe; III-szkoły średnie).

Eliminacje powiatowe składały się z części pisemnej-testowej, po której po 5 – ciu najlepszych zawodników z każdej grupy  zakwalifikowano do finału ustnego. W  poszczególnych kategoriach byliśmy reprezentowani:

w grupie I przez Mateusza Hutnego (Szkoła Podstawowa/OSP w Starym Kocinie), w grupie II  przez Zuzannę Ślusarczyk (Zespół Szkolno-Przedszkolny/OSP w Borownie), w grupie III przez Sandrę Szydę (szkoły średnie-OSP w Starym Cykarzewie.

Po części pisemnej wszyscy zostali zakwalifikowani do finału ustnego.

Po przeprowadzeniu finału ustnego nasi zawodnicy zostali ostatecznie sklasyfikowani na następujących pozycjach:

w grupie  I – Mateusz Hutny zajął I miejsce,
w grupie II – Zuzanna Ślusarczyk zajęła III miejsce,
w grupie III- Sandra   Szyda zajęła I miejsce

Jest to niewątpliwie duże osiągnięcie i niekwestionowany sukces przedstawicieli naszej gminy, na tym szczeblu eliminacji. Mateusz Hutny w grupie I oraz Sandra Szyda w grupie III będą reprezentować powiat częstochowski w eliminacjach wojewódzkich OTWP, które odbędą się w dniu 27.04.2019 r. w Zespole Szkół nr 1 w Kłobucku.

 Nad prawidłowym przebiegiem eliminacji powiatowych czuwało jury składające się z oficerów, aspiranta Centralnej Szkoły Pożarniczej oraz Komendy Miejskiej PSP w Częstochowie oraz przedstawiciela Prezydium ZOP ZOSP RP, którego to gremium przewodniczącym był mł. bryg. Damian Hajdas. Organizatorem eliminacji było Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Częstochowie. Dziękuję pedagogowi szkolnemu z ZSP w Borownie Robertowi Dusza za sprawowanie opieki nad w.wym. podczas eliminacji.

Finalistom Wójt Gminy Mykanów oraz Zarząd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  składają podziękowania za udział w eliminacjach oraz gratulacje z tytułu osiągniętych wyników.

 

                                                                                             Oprac. Mariusz Merc

Data opublikowania: 21:22, 9 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności