E-podatki w Gminie Mykanów

W ramach programu „Cyfrowa Gmina” Urząd Gminy Mykanów uruchomił portal E-podatki poprzez który płatnicy podatku od nieruchomości oraz osoby uiszczające do tutejszego urzędu opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą uzyskać dostęp do swoich kont wymiarowych, sprawdzić stan swoich należności oraz uregulować należności z poziomu portalu przelewem internetowym.

Dla wszystkich płatników w/w opłat utworzone zostały indywidualne konta bankowe na które można dokonywać wpłat. W ramach systemu E-podatki zyskujemy w ten sposób bezpośredni dostęp do historii swoich płatności.

System E-podatki jest zintegrowany z Krajowym Węzłem Identyfikacji Elektronicznej co oznacza,
że można się do niego zalogować za pomocą profilu zaufanego (np. przez system bankowości elektronicznej). Po pierwszym logowaniu w systemie zostanie utworzone konto, do którego pracownik Urzędu Gminy podpina konto wymiarowe z systemu dziedzinowego służącego naliczaniu opłat. W ciągu 24h (w niektórych nieoczywistych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu) konto zyskuje w pełną funkcjonalność.

Dzięki usłudze użytkownik ma zawsze dostęp do aktualnych informacji z każdego urządzenia podłączonego do sieci Internet. Prezentowane informacje dotyczą podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, opłat z tytułu dzierżaw i użytkowania wieczystego oraz opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto, usługa wyświetla informacje dotyczące bieżących rozliczeń księgowych podatków i opłat. Bezpośrednio z systemu internetowego ePodatki można regulować swoje zobowiązania podatkowe wobec gminy poprzez operatora płatności PayByNet.
Ta forma płatności obciążona jest dodatkową opłatą w wysokości 0,59 zł od przelewu.

Można również pobrać druk przelewu bankowego na podstawie którego można również uregulować płatność np. za pomocą przelewu internetowego jak również dokonać płatności w banku lub placówce pocztowej .

Zachęcamy do korzystania z systemu i mamy nadzieję że będzie on dla Państwa ułatwieniem
w zarządzaniu opłatami na rzecz Gminy Mykanów. W razie pytań odnośnie funkcjonowania systemu zapraszamy do kontaktu telefonicznego pod numerem: 34-328-80-19 wew. 36

Adres portalu epodatki:

https://ugmykanow.epodatnik.info/

 

U W A G A !!!

Osoby posiadające profil zaufany nie rejestrują się w systemie. Wystarczy w tym przypadku wybrać opcję „Zaloguj się” przez login.gov.pl

Osoby rejestrujące nowe konto będą musiały zgłosić się osobiście w Urzędzie Gminy w celu weryfikacji danych osobowych użytych do rejestracji konta.

 

Data opublikowania: 09:30, 23 lutego 2023

Kategorie: Aktualności