e-Akademia Przyszłości – Preojekt realizowany w Zespole Szkół w Czarnym Lesie

Projekt e-Akademia Przyszłości – prowadzony przez Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A. jako lidera w partnerstwie z Combidata Poland – realizowany na podstawie umowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

III. Wysoka jakość systemu oświaty, 3.3. Poprawa jakości kształcenia, 3.3.4. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty konkursowe

Głównym celem projektu e-Akademia Przyszłości jest rozwój kompetencji kluczowych uczniów gimnazjów na podstawie − specjalnie w tym celu opracowanego − Gimnazjalnego Programu Kształtowania Kompetencji Kluczowych (GPKKK).

W związku z powyższym projektem w minionym roku szkolnym w Zespole Szkół w Czarnym Lesie realizowane były dwa projekty edukacyjne. Jeden z nich realizowała grupa uczniów pod opieką nauczyciela wiedzy o społeczeństwie, Jarosława Lubkiewicza.  Projekt „Wybory – nasza świadoma decyzja” miał na celu zachęcenie uczniów i mieszkańców okolicznych miejscowości do większej aktywności obywatelskiej. Uczniowie realizując kolejne etapy projektu spotykali się z rodzicami, przedstawicielami władz lokalnych i centralnych. Wyjazdy do Warszawy – do Sejmu RP i Pałacu Prezydenckiego, przybliżyły funkcjonowanie wybieralnych władz centralnych. Z kolei spotkanie z p. Krzysztofem Smelą, Wójtem Gminy Mykanów i wywiad z p. Agnieszką Siwiak, Radną Gminy Mykanów, dały okazję bliższego poznania przedstawicieli władz lokalnych i najważniejszych spraw, które były, są i będą realizowane.

Jednym z bohaterów projektu był Mikołaj Siwiak, Przewodniczący Samorządu Szkolnego. Jako jeden z uczniów Gimnazjum w Czarnym Lesie, ze względu na swoją aktywność, może być przykładem dla kolegów i koleżanek. Oczywiście uczniowie realizując projekt zdobywali lub utrwalali wiedzę i umiejętności w ramach ICT. Dzięki niemu technologia informacyjna i komunikacyjna jest im bliższa i bez wątpienia przyda się w bieżącej pracy, jak i na kolejnych etapach edukacyjnych.

{phocagallery view=category|categoryid=195|limitstart=0|limitcount=19}

Data opublikowania: 08:21, 31 maja 2012

Kategorie: Aktualności