„Dziewczynka z zapałkami” po raz kolejny w Starym Cykarzewie

W tym roku po raz dwunasty uczniowie i nauczyciele z Zespołu Szkół w Starym Cykarzewie włączyli się w przygotowanie akcji charytatywnej „Dziewczynka z zapałkami”. 12 grudnia 2014r. podjęli inicjatywę, której celem było pozyskanie funduszy na przygotowanie paczek świątecznych dla uczniów naszej szkoły, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji materialnej.

Uroczystość zaszczycili swym przybyciem zgromadzeni goście: radny Gminy Mykanów – Pan Marcin Jędrasik, dyrektor Przedszkola w Starym Cykarzewie Pani Barbara Chyrzyńska, Rada Rodziców naszej placówki, rodzice oraz dziadkowie uczniów i przyjaciele szkoły. Całość rozpoczęła się serdecznym powitaniem zebranych przez panią dyrektor szkoły mgr Małgorzatę Chodecką. Pani dyrektor przybliżyła ideę i cel zorganizowanego przedsięwzięcia oraz zachęciła wszystkich do ofiarnego włączenia się w akcję. Swe krótkie wystąpienia pani dyrektor zakończyła przytoczeniem słów Św. Jana Pawła II:  „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest; nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”

 

Uczniowie kółka teatralnego ze szkoły podstawowej przygotowali krótkie przedstawienie wprowadzające w atmosferę Świąt Bożego Narodzenia. W tym roku młodzi adepci sztuki aktorskiej wystawili „Opowieść wigilijną”. Przedstawili  historię skąpca, którego cud wigilijnego wieczoru i wigilijnej nocy zmienił w człowieka pełnego miłości i serca. Chóry działające w szkole podstawowej i w gimnazjum pięknymi kolędami i pastorałkami uświetniły występ młodych artystów i podkreśliły ideę podjętego przedsięwzięcia. Na uwagę zasługuje także piękny śpiew kolędy „Był pastuszek” w wykonaniu uczniów klas

 

Nasi wychowankowie bardzo czynnie włączyli się w akcję. Przygotowali ozdoby bożonarodzeniowe i dzięki temu został zorganizowany kiermasz prac uczniów. Upiekli także słodkości, które można było zakupić i skosztować. Zorganizowano również kawiarenkę oraz loterię fantową. W prowadzonej inicjatywie wzięła udział  cała społeczność szkolna. Świadczy to o jej bezinteresownej chęci niesienia  pomocy potrzebującym. Dzięki zaangażowaniu uczniów, ich bliskich, przyjaciół szkoły, gości udało nam się zebrać kwotę 1805 zł, która w całości przeznaczona została na zakup paczek żywnościowych.

 

Wszystkim, którzy okazali dobre serce i przyczynili się do pozyskania tych funduszy składamy gorące podziękowania. Dziękujemy za życzliwość i wsparcie w prowadzeniu akcji „Dziewczynka z zapałkami” oraz życzymy, aby nadchodzące święta minęły w rodzinnej atmosferze, pełnej miłości, zdrowia, pogody ducha i pamięci o tym, że „Dawanie samo
w sobie jest doskonałą radością” (Erich Fromm).

 

{phocagallery view=category|categoryid=290|limitstart=0|limitcount=4}

                               

 

 

Data opublikowania: 10:27, 23 grudnia 2014

Kategorie: Aktualności