Dzień pod znakiem zielonej koniczyny w Starym Cykarzewie

17 marca obchodzony jest Dzień Świętego Patryka, misjonarza i organizatora życia religijnego w Irlandii. Święty Patryk, który jest szczególnie gloryfikowany w miejscu swojej pracy misyjnej, jest również czczony wśród ludności pochodzenia irlandzkiego w USA.

W celu przybliżenia uczniom historii, tradycji i kultury kraju Zielonej Wyspy cała społeczność Szkoły Podstawowej w Starym Cykarzewie zaangażowana była w obchody Dnia Świętego Patryka. Szczególną uwagę zwrócono na historię życia patrona Irlandii oraz tradycje kulturowe tego kraju, wynikające z działalności religijnej Świętego. Szereg inicjatyw, które podjęto, miał również na celu kształtowanie szacunku i tolerancji wobec innych kultur oraz umocnienie motywacji do nauki języka obcego.

Tego dnia, zgodnie z irlandzką tradycją, w naszej szkole zarówno uczniowie jak i nauczyciele nosili ubrania w kolorze zielonym oraz różne zielone elementy, np. koniczyny, maski, kapelusze. Podczas zajęć świetlicowych uczniowie ozdabiali ręce i twarze tatuażami, malunkami o symbolice obchodzonego święta.

Młodsi podopieczni rozpoczęli dzień tanecznie i śpiewająco, poznając podstawowe kroki tańca irlandzkiego oraz proste piosenki o Świętym Patryku. Uczniowie oglądali również filmy, przybliżające im życie biskupa Patryka oraz symbole i tradycje dnia patrona Irlandii. Ponadto rozwiązywali quizy językowe, ćwiczyli angielskie słownictwo, w postaci różnych gier i zabaw językowych. Uczniowie klasy III, poznając tradycje irlandzkiego święta, przygotowali plakat poświęcony Irlandii. Starsi uczniowie podczas lekcji języka angielskiego oglądali prezentacje multimedialną dedykowaną Świętemu Patrykowi – jego życiu, działalności oraz tradycjom i zwyczajom panującym po dziś dzień w Irlandii. Byli również współautorami oraz graczami quizu o Dniu Świętego Patryka wykonanego w aplikacji Quizz – klasy przygotowały kwestionariusze dla siebie nawzajem. Dla podkreślenia ważności tego święta uczniowie na zajęciach świetlicowych przygotowali gazetkę ścienną, przedstawiającą Irlandię, jej patrona i symbole szmaragdowej wyspy oraz kącik językowy „English Corner” w gazetce „Lustro Szkoły”.

Miłośnikom irlandzkiego święta, noszącym zieloną garderobę, zrobiono pamiątkowe fotografie. Fotorelację, podsumowującą obchody Dnia Świętego Patryka, można zobaczyć na naszej szkolnej stronie internetowej.Wszystkim, którzy mieli swój udział w przygotowaniach i z zaangażowaniem włączyli się w organizację tego wydarzenia, organizatorzy serdecznie dziękują.

Opracowały:
Katarzyna Łuszczyńska
Karolina Jamrozik

Data opublikowania: 10:47, 1 kwietnia 2022

Kategorie: Aktualności, Galeria