Dzień Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Lubojnie

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej jest od lat ważnym wydarzeniem w ceremoniale szkoły. Uroczystość odbyła się  14 października 2019r.  z udziałem zaproszonych gości: pana Dariusza Pomady Wójta Gminy Mykanów, pani Małgorzaty Sapały przewodniczącej Rady Rodziców oraz w obecności rodziców, rady pedagogicznej i całej społeczności szkolnej. Uczniowie klasy pierwszej  przygotowali na ten wyjątkowy i długo oczekiwany dzień inscenizację, podczas której zaprezentowali swoje talenty recytatorskie i wokalne.

Tłem do występów dzieci była prezentacja multimedialna obrazująca niektóre wydarzenia szkolne i fragmenty wierszy recytowane przez pierwszaków. Po części artystycznej głos zabrała pani dyrektor szkoły, która życzyła najmłodszym uczniom sukcesów w nauce i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów. Następnie odbyła się część oficjalna uroczystości: wspólne odśpiewanie hymnu państwowego i hymnu szkoły, złożenie ślubowania na Sztandar Szkoły. Pani dyrektor dokonała aktu pasowania każdego dziecka na ucznia, a pani wychowawczyni Beata Gawlik obdarowała naszych bohaterów pamiątkowymi dyplomami.

Kolejnym elementem dokumentującym przynależność do społeczności uczniowskiej będą legitymacje szkolne, które zostaną przekazane uczniom podczas spotkania z wychowawczynią.  W tym szczególnym dniu dyrektor szkoły z okazji Dnia Edukacji Narodowej wręczyła nauczycielom podziękowania i nagrody za wyróżniające wykonywanie obowiązków oraz aktywne uczestnictwo w realizacji zadań statutowych.   Następnie wójt pan Dariusz Pomada życzył pierwszakom radości z przebywania w szkole i owocnego zdobywania wiedzy. Rodzice przekazali swoim pociechom okolicznościowe upominki i zostało wykonane wspólne,  pamiątkowe zdjęcie dokumentujące ten ważny i podniosły dla dzieci dzień. Po tych wyjątkowych przeżyciach uczniowie wraz z gośćmi przeszli do klasy na przygotowany przez rodziców słodki poczęstunek.

Data opublikowania: 13:32, 25 października 2019

Kategorie: Aktualności