Dotacje i dofinansowania jednostek OSP z terenu naszej Gminy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie informuje, że w roku bieżącym jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych zlokalizowane na terenie Gminy Mykanów otrzymały dotacje i dofinansowania w łącznej kwocie 526 100,00zł. – tj.:
– z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach zostały
przyznane środki wg następujących programów :
– w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 1”
w kwocie 450 000,00 zł,
– w ramach programu pn. „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2
Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”
w kwocie 26 000,00 zł,
– z zadania publicznego pn. „Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej
włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego” w kwocie 18 000,00zł,
– z zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań
ratowniczo-gaśniczych” w kwocie 32 100,00 zł,

Data opublikowania: 12:53, 29 maja 2023

Kategorie: Aktualności