Dotacja dla OSP Cykarzew Północny

W dniu 11 sierpnia 2023 roku Województwo Śląskie ogłosiło konkurs na zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego, umundurowania i wyposażenia z przeznaczeniem dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych „Zwiększenie potencjału ratowniczego Ochotniczych Straży Pożarnych Województwa Śląskiego w 2023 roku”.

Samorząd województwa śląskiego na realizację konkursu w 2023 roku przeznaczył środki finansowe w wysokości 235 000, 00 zł.

Gmina Mykanów w dniu 23.08.2023 roku złożyła wniosek o przyznanie pomocy finansowej w w/wym. zakresie dla OSP Cykarzew Północny. W dniu 20 października 2023 roku została podpisana umowa pomiędzy województwem śląskim, a Wójtem Gminy Mykanów na przyznanie dotacji w wysokości 4400,00 na zakup 2 kpl ubrań specjalnych 2-wu częściowych. W dniu 02 listopada zakup został zrealizowany, natomiast w dniu 08 listopada przesłano dokumenty rozliczające przyznanie dotacji.

Data opublikowania: 11:53, 16 listopada 2023

Kategorie: Aktualności