Będzie kanalizacja na Wierzchowisku i droga w Starym Kocinie

Po weryfikacji złożonych wniosków do Gminy Mykanów trafi blisko 13 mln złotych z Rządowego Funduszu Polski Ład. Aprobatę uzyskał wniosek „Skuteczny i efektywny system zbierania i odprowadzania ścieków komunalnych poprzez budowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w Wierzchowisku- etap I”. Przyznano nam kwotę 9 239 130 zł w formie bezzwrotnej dotacji, co stanowi 95% wartości całej inwestycji. Dofinansowanie otrzymała również budowa drogi Stary Kocinie od szkoły do skrzyżowania w kierunku Lemańska i brakujący odcinek między Starym i Nowym Kocinem, w kwocie 2 850 000 zł.

Data opublikowania: 11:51, 25 października 2021

Kategorie: Aktualności