Dofinansowanie usuwania azbestu

Urząd Gminy Mykanów  informuje właścicieli nieruchomości, którzy zdemontowali z dachów wyroby zawierające azbest (eternit) lub w terminie do 15.09.2017 roku zamierzają zdjąć takie pokrycia, że Gmina Mykanów  podejmuje działania  w celu  pozyskania środków finansowych na ich demontaż, transport i unieszkodliwienie.

W związku z tym prosi się zainteresowanych o zgłaszanie swoich potrzeb w formie wypełnionego wniosku  w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów  Budynek B, w pokoju 3 , w terminie do 31 marca  2017r.  – poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 7.30 do 15.00

Szczegółowe informacje można uzyskać także telefonicznie pod nr 34/3288 019  wew. 34
Do wniosku należy dołączyć:

– kolorowe zdjęcie budynku (dachu) lub zgromadzonego na działce azbestu (eternitu), wraz z opisem zawierającym dokładny adres.
Wniosek do pobrania  tutaj  lub w siedzibie Urzędu Gminy Mykanów  Budynek B I piętro  w pokoju 3 oraz w Biurze Obsługi Interesanta

 

Data opublikowania: 14:50, 17 stycznia 2017

Kategorie: Aktualności