Dofinansowanie do zakładania firmy w LGD „Razem na Wyżyny”