Dofinansowanie dla szkół w Czarnym Lesie i Starym Kocinie

Serdecznie gratulujemy

Pani Marii Habrajskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Starym Kocinie oraz Pani Beacie Sikorskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Czarnym Lesie, uzyskania dofinansowania dla szkół w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Złożone przez Państwa wnioski o dofinansowanie projektów zostały ocenione pozytywnie i wybrane do dofinansowania.

Projekt „Nowoczesna edukacja drogą do sukcesu” (Stary Kocin) opiewa na wartość 297 583,75 zł i uzyskał dofinansowanie w kwocie 267 825,37 zł.

Projekt „Otwarty umysł” (Czarny Las) opiewa na wartość 274 330,38 zł i uzyskał dofinansowanie w kwocie 246 897,34 zł.

W ramach projektów będzie prowadzonych szereg zajęć dla uczniów metodą eksperymentu, z wykorzystaniem Terapii Integracji Sensorycznej (Stary Kocin) i EEG Biofeedback (Czarny Las) dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Sale matematyczno-przyrodnicze zostaną wyposażone w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne. Wsparciem szkoleniowym zostaną objęci również nauczyciele biorący udział w projektach.

Lista projektów, które spełniły kryteria wyboru

Data opublikowania: 13:15, 6 maja 2020

Kategorie: Aktualności