Dodatkowy termin dostarczania pojemników na odpady dla mieszkańców Czarnego Lasu, Kuźnicy Kiedrzyńskiej i Kuźnicy Lechowej

Ustalono dodatkowe terminy dostawy pojemników na odpady zmieszane:

  • Czarny Las – 10 marca ( sobota) – godz. 8.00 – 11.00
  • Kuźnica Kiedrzyńska, Kuźnica Lechowa – 10 marca ( sobota) – od godz. 11.00

Prosimy o obecność, ponieważ pojemniki zostaną przekazane mieszkańcom bezpłatnie na podstawie podpisanej umowy bezpłatnego użyczenia.

Jednocześnie informujemy, że jest to ostateczny dodatkowy termin przekazania. pojemników.

W późniejszym terminie, odbiór pojemników będzie możliwy wyłącznie osobiście po telefonicznym uzgodnieniu z Urzędem Gminy.

Data opublikowania: 13:07, 6 marca 2018

Kategorie: Aktualności