Dodatkowy ostateczny termin odbioru pojemników na popiół

Mieszkańcy, którzy z różnych przyczyn nie wystawili do odbioru w kwietniu b.r.  pojemników na popiół będące własnością firmy PZOM Strach,  będą mogli je wystawić do odbioru przed posesję zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.
Pojemniki muszą być puste bez odpadów i nieuszkodzone.
Uszkodzone pojemniki nie będą odbierane.

Nie wystawienie pojemnika na popiół  uznane będzie za pozostawienie pojemnika na posesji za co Urząd Gminy obciąży  mieszkańca kwotą 73,80 zł brutto określoną przez firmę PZOM Strach.

HARMONOGRAM

7 MAJA 2019 (wtorek)
Wierzchowisko, Wola Hankowska, Wola Kiedrzyńska , Antoniów , Kolonia Wierzchowisko

8 MAJA 2019 (środa)
Dudki, Florków, Pasieka, Tylin, Topolów, Lubojna, Lubojenka, Czarny Las, Kuźnica Kiedrzyńska , Kuźnica Lechowa,   

 9 MAJA 2019 (czwartek)
Radostków, Radostków Kolonia, Mykanów , Kokawa, Rybna, Nowa Rybna, Stary Kocin Nowy Kocin, Lemańsk, Przedkocin, Grabowa

 10 MAJA 2019 (piątek)
Stary Cykarzew, Cykarzew Północny, Grabówka , Stary Broniszew, Nowy Broniszew 

11 MAJA  2019 (sobota)

Borowno, Borowno Kolonia, Łochynia, Adamów, Jamno, Rusinów, Osiny

 

Odbiór pojemników od godziny 8.00

 

 

Data opublikowania: 13:59, 24 kwietnia 2019

Kategorie: Aktualności